Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarciu umowy i realizacji określonego w niej przedsięwzięcia, inwestor będzie musiał złożyć wniosek o płatność wraz z załącznikami. W zależności od zakresu prac, wymaganym załącznikiem może być przykładowo imienny dokument potwierdzający złomowanie starego kotła. Warto wiedzieć, że lista rodzajów przewidywanych załączników w zależności od rodzaju przedsięwzięcia jest dostępna w części E wniosku o płatność jako sekcja WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU.

Zawsze do wniosku o płatność trzeba dołączyć kopię faktur lub rachunków imiennych potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz dowody całkowitego lub częściowego ich opłacenia. Co istotne – faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę!

Jak powinna wyglądać prawidłowo wypełniona faktura?

Nie ma jednego, konkretnego wzoru i sposobu prawidłowego wypełnienia faktury w programie Czyste Powietrze. Ważne jest jednak, aby zawierała ona elementy, na które można otrzymać dofinansowanie w programie. Bardzo ważne jest to, aby na fakturze znajdowało się imię i nazwisko beneficjenta.

Należy jednak pamiętać o trzech ważnych punktach:

  • Należy zwrócić uwagę, aby imię i nazwisko wskazane na fakturze zgadzało się z danymi Beneficjenta
  • Należy zwrócić uwagę na datę. Koszty można ponosić do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
  • Należy zwrócić uwagę na oznaczenie PKWiU. Oznaczenie powinno się pokrywać z przedsięwzięciami wymienionymi w regulaminie programu Czyste Powietrze

Warto wiedzieć: W programie Czyste Powietrze można otrzymać dotację na pompę ciepła wraz z osprzętem, jednak nie ma potrzeby szczegółowego rozpisywać jakie elementy stanowią ten osprzęt. Możne je częściowo wymienić np. w nawiasie.

Dowiedz się więcej!

We współpracy z magazynem GLOBEnergia firma Panasonic przygotowała trzy poradniki służące zwiększaniu świadomości na tematy środowiskowe związane z ogrzewaniem i planowaniem inwestycji w tym zakresie. W ramach cyklu poradników Panasonic przedstawi ważne informacje i porady dotyczące smogu, ulgi termomodernizacyjnej oraz nowej wersji programu Czyste Powietrze 2.0.

Wszystkie poradniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej firmy Panasonic: https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/downloads/others/ oraz pod poniższymi linkami:

• Niska emisja – http://bit.ly/Panasonic_Niska_Emisja
• Czyste powietrze 2.0 – https://bit.ly/Czyste_powietrze_panasonic
• Ulga termomodernizacyjna – http://bit.ly/Panasonic_Ulga_Termomodernizacyjna

Redakcja GLOBEnergia