Celem programu Czyste Powietrze jest likwidacja smogu w Polsce, a wraz z nim 3 milionów przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła. Program jest przeznaczony dla właścicieli istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Istnieją jednak szczególne przypadki takich budynków, w których kwestia udzielania finansowania może być uwarunkowana innymi czynnikami. Są sytuacje, w których choć mogłoby się wydawać, że inwestor będzie mógł liczyć na dofinansowanie, to ono wcale mu nie będzie przysługiwało! Sprawdź w jakim przypadku nie otrzymasz dofinansowania!

Czyste Powietrze – kiedy nie otrzymasz dofinansowania?

Przedstawiamy przykłady, w których inwestorzy nie otrzymają dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze:

 • Jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione przed 15 maja 2020
 • W przypadku gdy budynek jest nowy, nie oddany do użytkowania
 • Dla budynku wielorodzinnego – nie przewidziano finansowania budynków wielorodzinnych czy lokali mieszkalnych w takich budynkach, ze względu na odmienną specyfikę tych budynków.
 • Jeżeli prowadzona w budynku działalność gospodarcza przekracza 30% jego powierzchni
 • Jeżeli inwestor skorzystał już z programu Czyste Powietrze w nowej wersji
 • Jeżeli budynek nie ma statusu budynku mieszkalnego
 • Jeżeli inwestor planuje zmianę źródła ciepła na miejscowy ogrzewacz na paliwo stałe
 • Jeżeli inwestor posiada nieefektywne źródło ciepła i nie planuje jego wymiany, a dotację chce przeznaczyć jedynie na termomodernizację
 • Gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie można ubiegać się o dotację na kocioł na paliwo stałe
 • Jeżeli modernizacja realizowana jest w budynkach wykorzystywanych sezonowo
 • Dla przedsięwzięć realizowanych w budynkach gospodarczych, chyba że źródło służy wyłącznie do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu budynku/lokalu mieszkalnego.
 • Jeżeli wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych – warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Jeżeli inwestor sprzedał budynek objęty dofinansowaniem przed wypłatą dotacji
 • Jeżeli inwestycja polega na doszczelnieniu stolarki okiennej/drzwiowej.Tylko zakup i montaż stolarki okiennej może być kosztem kwalifikowanym

Prace nad programem

W tym tygodniu NFOŚiGW poinformował, że trwają prace nad utworzeniem funduszu zabezpieczającego kredyty na termomodernizację domów w programie Czyste Powietrze. Fundusz Ekologiczny Poręczeń i Gwarancji zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, a zasilać go będą środki z NFOŚiGW.

Dodatkowo, prace nad włączeniem banków do programu są już na ukończeniu. To oznacza, że banki mogą zostać dołączone do Czystego Powietrza w ciągu najbliższych kilku miesięcy!. Szczegóły sprawdź TUTAJ.

Redakcja GLOBEnergia