Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji. To opracowanie, które stanowi założenia do projektu termomodernizacji.

Samo wykonanie audytu energetycznego obejmuje w pierwszej kolejności analizę parametrów i stanu technicznego budynku (w oparciu o projekt budowlany, wizję lokalną, badanie termowizyjne, itp.), charakterystyki energetycznej budynku (zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, zamówiona moc cieplna, wysokości taryf i opłat), charakterystykę systemu grzewczego (typ i parametry instalacji, rodzaje grzejników, sprawności poszczególnych elementów instalacji) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Po takiej analizie można w kompleksowy i właściwy sposób podejść do tematu termomodernizacji budynku proponując inwestorowi konkretne warianty ulepszeń oraz przedsięwzięć opłacalnych z jego punktu widzenia.

Audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze, na przeprowadzenie audytu energetycznego można otrzymać nawet do 100% dofinansowania, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 1 000 zł. Taki sam stopień dofinansowania przysługuje zarówno w przypadku podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wykonanie
przedsięwzięcia
Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota dotacji (zł)
Audyt
energetyczny
100% 1 000 100% 1 000

 

Wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe, aby skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w programie Czyste Powietrze, ale…

Kontrowersyjny audyt energetyczny

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela jednego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwestia przeprowadzenia audytu energetycznego była kontrowersyjna już w poprzednich edycjach programu Czyste Powietrze. Pomiędzy poszczególnymi organami nie było spójności. Czasami inwestorzy otrzymywali informację, że muszą zrealizować wszystkie przedsięwzięcia określone w audycie, a czasami że mogą zrealizować jedynie wybrane. Dziś sprawa jest prosta – inwestor, który zdecyduje się na przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach programu Czyste Powietrze, musi zrealizować wszystkie wymienione w nim przedsięwzięcia.

Warto jednak pamiętać, że aktualnie wniosek do programu Czyste Powietrze można składać również na przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. To z kolei oznacza, że jeżeli inwestor zdecyduje się na audyt, ale wskazane w nim przedsięwzięcia przekroczą jego możliwości budżetowe, nie będzie musiał składać wniosku o dofinansowanie samego audytu energetycznego. Będzie mógł złożyć wniosek jedynie na zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne, do 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Dowiedz się więcej!

  • Czy warto przeprowadzić audyt energetyczny?
  • Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Cały artykuł przeczytaj TUTAJ

 

 

Redakcja GLOBEnergia