W dniu Czystego Powietrza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował dane na temat zainteresowania źródłami ciepła w programie Czyste Powietrze. Które źródła ciepła najczęściej wybierają Polacy?

Wymiana źródeł ciepła w Czystym Powietrza

Według danych NFOŚiGW z października 2020 roku, największym zainteresowaniem w programie Czyste Powietrze cieszą się kotły gazowe. Aż 73 413 wniosków zostało złożonych właśnie na kotły na gaz. Na drugim miejscu znalazły się kotły na paliwa stałe, na które złożono 55379 wniosków. Trzecie miejsce przypadło pompom ciepła, na które złożono 25387 wniosków. Zdecydowanie mniejsze liczby dotyczą ogrzewania elektrycznego – 2551 wniosków, podłączenia do sieci ciepłowniczej – 549 wniosków oraz kotłów olejowych kondensacyjnych – 202 złożone wnioski. Łączna liczba wniosków złożonych na wymianę źródła ciepła wyniosła 157 481.

Jak wyniki rozkładają się procentowo? Na kotły gazowe złożono 46,6% wniosków, na kotły na paliwo stałe 35,2%, na pompy ciepła 16,1%, na kotły elektryczne 1,6%, na podłączenie do sieci ciepłowniczej 0,3%, a na kotły olejowe kondensacyjne 0,1% wniosków.

Inne wnioski

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe jest głównym założeniem programu Czyste Powietrza. Osoby, które nie mają zamiaru wymienić nieefektywnego źródła ciepła nie mogą skorzystać z dotacji na przeprowadzenie termomodernizacji.

Na termomodernizację złożono 89 906 wniosków, z których prawdopodobnie zdecydowana większość to wnioski złożone równocześnie na wymianę źródła ciepła.

6364 wnioski zostały złożone na mikroinstalację fotowoltaiczną. Dla porównania w programie Mój Prąd, w którym obecnie wysokość dofinansowania jest taka sama jak w przypadku programu Czyste Powietrze złożono już ponad 200 tysięcy wniosków, a do puli środków dołożono 100 milionów zł, które pozwolą na dofinansowanie kolejnych 20 tysięcy instalacji.

Czyste Powietrze – zmiany zapowiedziane w programie

W sobotę 14 listopada, czyli w dzień Czystego Powietrza, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Dzięki niej możliwe będzie utworzenie Funduszu Ekologicznych Poręczeń i Gwarancji, który posłuży do udzielania gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych w programie „Czyste powietrze”. Szczegóły przeczytaj TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia