Jak Bartłomiej Orzeł poinformował na swoim oficjalnym twitterze, dziś Premier Mateusz Morawiecki powołał go na funkcję pełnomocnika ds. programu Czyste Powietrze. Jakie reformy planuje nowy pełnomocnik?

Jak pisze Bartłomiej Orzeł, Czyste Powietrze to dla niego nowe – stare wyzwanie. Dlaczego? Bartłomiej Orzeł jest współtwórcą Sądeckiego Alarmu Smogowego.

Zadania

Bartłomiej Orzeł ma zamiar dokończyć reformę programu Czyste Powietrze. Zadaniem nowego pełnomocnika ds. Czystego Powietrza będzie ponadresortowe koordynowanie w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego polityki w sprawie programu Czyste Powietrze, przewodniczenie Komitetowi Sterującemu Krajowego Programu Ochrony Powietrza oraz odpowiadanie za doskonalenie działań sektora publicznego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Podejmowane działania będą odbywały się na styku wielu resortów, m.in. budownictwa, infrastruktury, polityki społecznej, klimatu, środowiska, ale także rolnictwa i rozwoju wsi.

Zapowiedź zmian – dokończenie reformy

Jak Bartłomiej Orzeł powiedział dla PAP, jego głównym zadaniem na najbliższą przyszłość będzie dokończenie reformy programu Czyste Powietrze. To zadanie będzie kontynuacją prac rozpoczętych przez Piotra Woźnego, w związku z tym reforma będzie bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna.

Wśród najbliższych zadań znajdzie się włączenie banków w system składania wniosków, a także stworzenie mechanizmu, który ułatwi najbiedniejszym korzystanie z programu.

Należy przypomnieć, że podwyższony poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze wciąż oczekuje na uruchomienie. Prace legislacyjne, które umożliwią wydawanie wójtom, burmistrzom i prezydentom zaświadczenia o dochodach trwają, ale jeszcze się nie zakończyły.

Nowy program?

Jak powiedział Bartłomiej Orzeł, konieczne będzie opracowanie również programu dla prywatnych budynków wielorodzinnych.

Szacuje się, że w samym Wrocławiu takich kopciuchów w budynkach wielorodzinnych jest nawet 13000, a tam często mieszkają ludzie mniej zamożni – dlatego trzeba im pomóc – powiedział Bartłomiej Orzeł

Na razie to tylko propozycja, a termin uruchomienia wsparcia dla budynków wielorodzinnych nie jest jeszcze znany.

Źródło: PAP, twitter

Redakcja GLOBEnergia