W obowiązującej jeszcze wersji programu Czyste Powietrze funkcjonuje 7 grup dochodowych, a dotacja uzależniona jest od wysokości dochodu. W nowej edycji programu zostanie wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów. Pierwszą z nich będzie stanowiła grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie, w rozliczeniu PIT jest uwzględniony podział zsumowanego dochodu, a do programu jest brane pod uwagę pole “podstawa obliczania podatku”, w którym dochód jest już podzielony.

Podwyższony poziom dofinansowanie

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Od 15 maja rusza Czyste Powietrze 2.0 – nie dla wszystkich

Od 15 maja ruszy nabór do nowej edycji programu Czyste Powietrze, ale nie dla wszystkich. Jedynie osoby z podstawowej grupy dofinansowania będą mogły starać się o dotację. Podwyższony poziom dofinansowania wymaga zmian legislacyjnych, które są aktualnie w trakcie wprowadzania.

Według informacji przedstawionej podczas webinarium Akademia Czystego Powietrza, nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony odrębnym ogłoszeniem, po zakończeniu niezbędnych prac legislacyjnych.

Kiedy? Termin nie został oficjalnie podany.

Współpraca z bankami

Na nabór prowadzony przez banki i na dotację na częściową spłatę kapitału kredytu również trzeba będzie jeszcze poczekać. Banki planują uruchomić możliwość składania wniosków za ich pośrednictwem we wrześniu tego roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

Redakcja GLOBEnergia