Celem Programu Czyste Powietrze i wszystkich działań podejmowanych w jego ramach, była walka z polskim długiem technologicznym. Program jest i był skierowany przede wszystkim do domów, w których termomodernizacja nie została przeprowadzona i które są opalane kopciuchami.

Jak zaznaczył Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, w trakcie debaty o przyszłości energetyki prosumenckiej, on sam był gorącym przeciwnikiem dotowania nowych domów w programie Czyste Powietrze. Początkowo pomysł był taki, żeby nowe domy były włączone do programu bezterminowo. Wedle obecnych ustaleń, dotacja obejmuje nowe domy do końca 2019 roku.

Nie udało mi się tego wyeliminować w całości, ale udało mi się ograniczyć to do roku. To ja jestem “tą złą osobą”, która spowodowała, że to ograniczenie funkcjonuje do końca 2019 roku. – powiedział Piotr Woźny podczas debaty o przyszłości energetyki prosumenckiej.

Andrzej Guła, prezes Polskiego Alarmu Smogowego również popiera zatrzymanie wsparcia w programie Czyste Powietrze dla nowych domów, o czym również wspomniał w trakcie tej samej debaty.

Dotowanie w ramach programu Czyste Powietrze nowych budynków, jeżeli ktoś decyduje się na inwestycję rzędu 300-400 tysięcy, naprawdę mija się z celem. Tym bardziej, że w Polsce mamy około 4 milionów kopciuchów i tym się powinniśmy zająć! – dopowiedział Andrzej Guła

II Kongres Trendy Energetyczne, Panel I – Megatrendy w energetyce /Od lewej: Piotr Woźny, Marek Miara, Andrzej Guła, Paweł Lachman, Bogdan Szymański, Grzegorz Burek

Zapowiedź nowego programu?

Z doświadczeń przy pracy nad Programem Czyste Powietrze, który jeszcze wspiera nowe domy, dla Piotra Woźnego wyniknęła jedna bardzo ważna obserwacja: W nowym domu, warto wydać pieniądze na łączoną inwestycję w fotowoltaikę z pompą ciepła!

Nad czymś takim bardzo chętnie popracuję! Mam od Pana Pawła Lachmana, prezesa PORTU PC stosowne wsparcie merytoryczne, więc mam nadzieję, że to się uda tak, jak udało się skutecznie obniżyć VAT w domowych instalacjach OZE z 23% do 8% – powiedział Piotr Woźny w trakcie debaty o przyszłości energetyki prosumenckiej

Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW

Ograniczenie ulgi termomodernizacyjnej

Prezes NFOŚiGW chciałby również ograniczyć ulgę termomodernizacyjną w taki sposób, żeby nie mogli z niej korzystać ci, którzy mają w domu źródło ciepła, które jest niezgodne z przepisami lokalnej uchwały antysmogowej. To plan na początek 2020 roku.

Jeżeli w uldze zostanie wprowadzona ta warunkowość, to myślę że ta ulga stanie się prawdziwą ulgą antysmogową – powiedział Andrzej Guła.

Jak zaznaczył prezes PAS, w tej chwili spora część ludzi korzysta z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje niezwiązane z poprawą jakości powietrza, na przykład na wymianę stolarki okiennej. Wprowadzenie warunkowości, może być impulsem do większego korzystania z tej ulgi w ramach wymiany źródła ciepła. Dla Andrzeja Guły, bardzo istotna jest także większe rozreklamowanie ulgi podatkowej, tak by każdy Polak wiedział, że może z niej skorzystać i jak to zrobić.

Informacja o tym, że nowe budynki zostaną usunięte z dotacji w programie Czyste Powietrze i że już ta dotacja nie wróci, została potwierdzona. Czy możemy spodziewać się wsparcia dla nowych domów z łączoną instalacją fotowoltaiki i pompy ciepła? Pewnie wkrótce się dowiemy!

Maria Niewitała

Redaktor GLOBEnergia