W nowej wersji programu Czyste Powietrze, wnioskodawcy zostali podzieleni na dwie grupy dochodowe: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania. Aktualnie funkcjonuje tylko podstawowy poziom dofinansowania, gdyż uruchomienie podwyższonego poziomu wymaga zakończenia prac legislacyjnych.

W podstawowym poziomie dofinansowania roczny dochód beneficjenta pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta i nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego. A co jeśli osoba składająca wniosek nie wykazuje dochodu? Czy może ubiegać się o dofinansowanie?

Według odpowiedzi, którą uzyskaliśmy od Rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie ma przeciwwskazań, żeby osoba, która nie wykazuje dochodu złożyła wniosek o dofinansowanie. Argument jest prosty – dochód roczny takiej osoby nie przekracza 100 000 zł.

A co jeśli małżonek takiej osoby zarabia więcej niż 100 000 zł?

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze może złożyć osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego, a jej dochody roczne nie przekraczają 100 tys. zł. Jeżeli ten współmałżonek, który nie wykazuje dochodu jest współwłaścicielem budynku, to nie ma przeszkód dla ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu.

A jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie?

Jeżeli osoba, która nie wykazuje dochodu rozlicza się wspólnie z współmałżonkiem (np. PIT 36, PIT 37), to w Programie brana jest pod uwagę kwota z pozycji PIT „Podstawa obliczenia podatku”, w której wykazywany jest dochód roczny małżonków podzielony na połowę.

Jeżeli kwota z tej pozycji nie przekracza 100 tys. zł, również można ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu.

Podwyższony poziom dofinansowania

Uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania czeka na zakończenie prac legislacyjnych, po których władze gmin będą mogły wydawać wnioskodawcom zaświadczenie o dochodach.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, będzie brany pod uwagę średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego. Ten dochód nie będzie mógł przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W związku z tym, jeżeli próg na osobę nie zostanie przekroczony, również nie będzie przeciwwskazań, by wniosek o dotację złożyła osoba, która nie wykazuje dochodu.

Redakcja GLOBEnergia