Kilka tygodni temu, Fundacja Czyste Powietrze w mediach społecznościowych opublikowała informacje o tym, że rzekomo od 2021 roku firmy wykonawcze, które świadczą usługi pod dofinansowanie z programu Czyste Powietrze będą musiały posiadać certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalacji OZE.

Informacje wywołały zainteresowanie i zaniepokojenie firm działających w tej branży, więc poprosiły nas o wyjaśnienie tej kwestii. W postach pojawiała się informacja z linkiem do rejestru certyfikowanych instalatorów i do rejestru wydanych certyfikatów.

Źródło: Facebook

Czy takie informacje są zgodne z prawdą?

NFOŚiGW dementuje

Jak wyjaśniają w odpowiedzi na zapytanie redakcji GLOBEnergia pracownicy Departamentu Czystego Powietrza – informacje te nie są prawdziwe, a takie zapisy nie znajdują odzwierciedlenia w aktualnym regulaminie programu Czyste Powietrze.

W związku z pojawiającymi w mediach społecznościowych informacjami, jakoby od 1 stycznia 2021 r. firmy wykonujące montaż pomp ciepła w programie „Czyste Powietrze” musiały obowiązkowo posiadać certyfikat instalatora OZE, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), NFOŚiGW informuje, że informacje te są nieprawdziwe i nie wynikają z aktualnej treści programu. Zgodnie z zapisami obowiązującej wersji programu „Czyste Powietrze” firmy instalacyjne zajmujące się montażem pomp ciepła nie muszą obowiązkowo posiadać certyfikatu instalatora OZE wydanego przez UDT. – czytamy w odpowiedzi na nasze pytanie.

Na jakiej podstawie UDT certyfikuje?

Na stronie Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się informacja, iż Urząd przewiduje certyfikację instalatorów OZE zgodnie z Dyrektywą Unijną nr 2009/28/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r., a także w następstwie wprowadzenia zapisów dyrektywy do prawa polskiego ustawą o OZE z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zmianami.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. w rozdziale 7 pod tytułem: „Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń” są określone jedynie wymagania dla osób, które chcą uzyskać tego typu certyfikat OZE. Nie jest to jednak obowiązek – można, ale nie trzeba go posiadać.

Jeśli firma instalacyjna wyraża wolę posiadania takiego certyfikatu, firma może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania określonych instalacji odnawialnego źródła energii.

Certyfikat może obejmować kwalifikacje do instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła lub płytkich systemów geotermalnych.

Uważajmy na niepotwierdzone informacje

Program Czyste Powietrze jest dotacyjnym programem społecznym, który w ciągu 10 lat – bo na tak długo został zaplanowany, ma przyczynić się do eliminacji nieefektywnych kotłów na paliwa stałe i pomóc w walce ze smogiem. Program, ze względu na charakter i skalę ulega ciągłym modyfikacjom i ulepszeniom mającym na celu łatwe i sprawne korzystanie z jego możliwości. W związku z tym, szerzenie takich nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji może wywołać niepotrzebne wątpliwości kolejno inwestorów i wykonawców.

W przypadku twardych regulaminów nie działa zasada, że nieprawda powiedziana tysiąc razy staje się prawdą.

Redakcja GLOBEnergia