Jak poinformował Piotr Woźny, były prezes NFOŚiGW, na swoim oficjalnym twitterze, Sejm przyjął poprawkę umożliwiającą wydawanie przez gminy zaświadczeń – „biletów” do 60% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Dzięki tej poprawce, możliwe będzie wydawanie zaświadczeń o dochodzie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje, że nabór wniosków o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania zostanie uruchomiony jesienią tego roku.

Podział poziomów dofinansowania

W nowej wersji programu Czyste Powietrze, beneficjenci zostali podzieleni według dwóch grup dochodowych: o podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania.

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta. Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód trzeba będzie udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Na razie złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania jest niemożliwe, gdyż droga legislacyjna, która umożliwiłaby wydanie zaświadczenia w gminie nie została jeszcze zakończona.

Prace nad uruchomieniem podwyższonego poziomu dofinansowania trwają! Sejm uchwalił już poprawkę, więc jest szansa na uruchomienie naboru jesienią.


Dowiedz się więcej!

Dowiedz się więcej o nowej wersji programu Czyste Powietrze! Kompleksowy przewodnik po programie znajdziesz TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia