Celem programu Czyste Powietrze jest likwidacja smogu w Polsce, który powoduje ponad 3 miliony nieefektywnych źródeł ciepła. Rozwiązaniem, które najbardziej przyczyniłoby się do tej walki są pompy ciepła, jako najbardziej ekologiczne źródło ogrzewania. Niestety, udział wniosków złożonych do programu na pompy ciepła, jest stosunkowo niewielki. Ile wynosi?

Liczba wniosków złożonych na pompy ciepła

O liczbę wniosków złożonych do programu Czyste Powietrze zapytaliśmy Rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według stanu na 21 sierpnia 2020 roku, od 15.05.2020 r., czyli od uruchomienia nowej wersji programu, złożono w sumie 20 230 wniosków. Na pompy ciepła złożono jedynie 3 315 wniosków. To oznacza, że tylko 16,4% wniosków złożonych do nowej wersji programu dotyczyło pomp ciepła.To niezbyt dobry wynik.

Problemem poziom dofinansowania?

Choć inwestycja w pompy ciepła wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami inwestycyjnymi, to jednak oszczędności na kosztach eksploatacyjnych potrafią je w ciągu kilku lat zrekompensować.

Zgodnie z nowymi założeniami programu, im bardziej ekologiczne źródło, tym wyższą dotację można na nie otrzymać. W efekcie, na gruntowe pompy ciepła można otrzymać do 45% wartości inwestycji – maksymalnie 20 250 zł. Na powietrzne pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej A++ również można otrzymać do 45% wartości inwestycji – maksymalnie 13 500 zł. Na powietrzną pompę ciepła o klasie energetycznej A+ można otrzymać do 30% dofinansowania – maksymalnie 9 000 zł.

Mimo wysokich kwot dotacji, liczba złożonych wniosków na pompy ciepła nie zachwyca.

Czy kiedyś było lepiej?

Do końca 2019 roku – w starej wersji programu Czyste Powietrze, dotacja przysługiwała również na inwestycje w nowych budynkach. Z tej opcji jednak się wycofano, gdyż dofinansowanie dla nowych budynków było sprzeczne z założeniami programu, którego celem jest likwidacja smogu powodowanego przez istniejące kopciuchy.

Choć mogłoby się wydawać, że przez wnioski złożone na nowe budynki statystyki dotyczące całości programu będą nieco lepsze – wcale tak nie jest. Ogólna liczba wniosków złożonych do programu od początku uruchomienia, według stanu na 21 sierpnia wynosiła 159 538. Na pompy ciepła złożono 23 166 wniosków, czyli 14,5%. To oznacza, że całościowe wyniki również nie są optymistyczne.

Tempo składania wniosków jest zbyt wolne

Program Czyste Powietrze przewidziany jest na 10 lat. W ciągu tego czasu powinno zostać zlikwidowanych 3 miliony kopciuchów. Na szybko licząc, aby wypełnić cel programu, Polacy powinni składać około 822 wnioski dziennie. Na ten moment statystyki są dużo gorsze. Polacy składają średnio 227 wnioski dziennie. W nowej wersji programu nawet mniej – średnio 206 wniosków dziennie.

Takie wyniki wskazują, że na ten moment Polacy działają za wolno i składają 4 razy mniej wniosków, niż powinni, by wypełnić cel programu. Być może tempo składania wniosków przyspieszy, gdy Polacy zdadzą sobie sprawę, że muszą wymienić swoje źródła ciepła, ze względu na obowiązujące uchwały antysmogowe. Przekonamy się o tym jednak dopiero za 2-3 lata.

Polacy mówią NIE elektronice?

Wyniki dotyczące wniosków elektronicznych również nie są zbyt optymistyczne. Kanał elektroniczny został uruchomiony 10 czerwca 2020 roku. Według informacji uzyskanych od NFOŚiGW, do 21 sierpnia Polacy złożyli za jego pomocą 1 878 wniosków. W całym nowym naborze uruchomionym zaledwie miesiąc wcześniej złożono w sumie 20 230 wniosków. To oznacza, że niecałe 10% wniosków w II naborze zostało złożonych przy wykorzystaniu kanału elektronicznego.

Wniosek? Jest jeden. Aby wypełnić założenia, program wciąż potrzebuje lepszej promocji.

Redakcja GLOBEnergia