Dotacje do wymiany źródła ciepła w Czystym Powietrzu

Według danych NFOŚiGW, w samym czerwcu 2021 roku w skali ogólnopolskiej złożono 18 786 wniosków, w tym uwzględniających 17 285 wniosków o dotację na wymianę źródła ciepła. Oznacza to duży wzrost składanych wniosków w porównaniu do maja (analogicznie – 13 328 wniosków, w tym 12 286 dot. wymiany źródła ciepła). 11 185 wniosków złożono w podstawowej grupie dofinansowania, natomiast 6 100 wniosków w podwyższonej grupie dofinansowania.

W ubiegłym miesiącu podpisano 12 073 umowy o wymianie źródła ciepła. W ramach programu zrealizowano 7 780 wypłat o łącznej wartości 94,22 mln zł.

Podkarpackie – nowy lider wśród województw

Pojawił się nowy lider wojewódzki pod względem liczby składanych wniosków. Najwięcej wniosków złożono na Podkarpaciu (3842), które zepchnęło woj. śląskie na drugie miejsce (3014) wniosków. Na trzecim miejscu uplasowała się Małopolska z 1374 wnioskami. Dla porównania z majem, dla tych trzech województw złożono 651 wniosków na Podkarpaciu, 2559 wniosków na Śląsku oraz 919 w Małopolsce.

Najpopularniejsze kotły gazowe

Główną rolą programu Czyste Powietrze jest wymiana starych kotłów na nowe, bardziej ekologiczne i sprawniejsze źródła ciepła. W ubiegłym miesiącu beneficjenci najczęściej ubiegali się o dofinansowanie kondensacyjnych kotłów gazowych (8174). Na kolejnych miejscach na liście uplasowały się kotły węglowe (3180), pompy ciepła powietrzne (2677), kotły na biomasę (2647), pompy ciepła gruntowe (307), systemy ogrzewania elektrycznego (235), węzły cieplne (36) oraz kotły olejowe (29).

Rośnie popularność dofinansowania do fotowoltaiki w Czystym Powietrzu

Widoczny jest także wzrost dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w programie Czyste Powietrze. W czerwcu złożono 2833 wniosków o dotację do PV, podczas gdy w maju ta liczba wyniosła 2152, w kwietniu – 2235.

Czyste Powietrze czy Mój Prąd?

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej w programie Czyste Powietrze wynosi maksymalnie 5 tys. złotych, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania. W trzeciej edycji Mój Prąd wynosi ono 3 tys. zł. Tak jak wielokrotnie zaznaczyliśmy na łamach portalu, można było się spodziewać zwiększonej liczby wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, zwłaszcza w dobie zapowiedzianych zmian systemu prosumenckiego. O komentarz w sprawie prosiliśmy Bartłomieja Orła, pełnomocnika premiera ds. Czystego Powietrza. Do programu Czyste Powietrze można zgłosić się o dofinansowanie fotowoltaiki jednocześnie wymieniając źródło ogrzewania albo mając już wymienione. Orzeł potwierdził, że takie dofinansowanie jest wyższe lub bardziej atrakcyjne.

Pełnomocnik wskazał, że w ten sposób program Czyste Powietrze może z jednej strony “spłaszczyć” zmiany, które się pojawią, a z drugiej strony walka ze smogiem i niską emisją powinna mieć pierwszeństwo przed budowaniem energetyki rozproszonej.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia