Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, trwają prace nad rozbudową generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) o mechanizm API (Application Programming Interface). Nowe rozwiązanie ma umożliwić partnerom programu udostępnianie elektronicznej wersji wniosku i rozszerzyć dostępność programu Czyste Powietrze.

Generator wniosków o dofinansowanie rozszerzony o API, będzie wspierał proces składania wniosków w szerszym niż dotychczas zakresie. Dzięki rozwiązaniu, pojawi się możliwość synchronizacji zewnętrznych systemów, pozwalając na wypełnienie wniosków o dofinansowanie oferowanych w systemach podmiotów współpracujących z NFOŚiGW, przy zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych. Nowa funkcjonalność – interfejs między aplikacjami – będzie przeznaczona dla firm, instytucji czy innych partnerów współpracujących z NFOŚiGW.

Termin realizacji

NFOŚiGW zapowiada, że pilotażowe uruchomienie rozszerzonego GWD zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2021 roku. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, API zostanie również wdrożone w innych programach priorytetowych NFOŚiGW.

To nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze

27 października 2020 r., podczas pierwszego dnia III Trendów Energetycznych 2020, wystąpił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, Bartłomiej Orzeł. Przedstawiciel rządu powiedział o obecnych zmianach w programie oraz zapowiedział ich kontynuację. Wśród zapowiedzianych zmian znalazło się oparcie programu o środki unijne, dołączenie banków do programu, program prefinansowania dla osób najuboższych, czy też dołączenie do programu budynków wielorodzinnych. Szczegóły sprawdź TUTAJ!

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia