Dziś rusza ogólnopolska infolinia Czystego Powietrza, ale to nie jedyna nowość w programie! NFOŚiGW rozszerza bazę urządzeń, która powstała do nowej wersji programu Czyste Powietrze. Stronę internetową wspierającą program przygotował Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. W bazie inwestor może sprawdzić, które urządzenia spełniają wymagania programu:

  • Kotły na paliwa stałe;
  • Kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • Kolektory słoneczne;
  • Panele fotowoltaiczne;
  • Pompy ciepła.

Teraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska postanowił rozszerzyć bazę o materiały budowlane. Lista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji.

Rozszerzona baza

Jak podaje NFOŚiGW, kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Na liście znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz wykorzystujące OZE: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła. Oprócz tego w rozszerzonej bazie znajdą się materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r.

Z rozszerzonej bazy będzie można korzystać od września tego roku aż do końca realizacji programu.

Plany

Aktualna baza nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, ale nie znajduje się w bazie, bo nie zostało do niej zgłoszone przez producenta, to wciąż można otrzymać na nie dofinansowanie. Wynika to z faktu, że osoby które chcą skorzystać z dotacji w Czystym Powietrzu muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Baza ma charakter informacyjny i ma ułatwić inwestorom proces składania wniosków.

NFOŚiGW planuje, aby docelowo – już w 2021 r. w Czystym Powietrzu kwalifikowane były tylko te materiały i urządzenia, które zostały wpisane na „zieloną” listę. Baza ma również eliminować nieuczciwą konkurencję ze strony firm producenckich. Lista w dalszym ciągu będzie współtworzona przez producentów i autoryzowanych dystrybutorów urządzeń grzewczych.

W celu wpisania urządzenia, czy też materiału na listę, konieczna będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową – nie będą podawane ceny urządzeń. Dodatkowo urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.

Przygotowanie „Listy zielonych urządzeń i materiałów” (ZUM) jest ważnym elementem nowej odsłony „Czystego Powietrza”, którą wdrażamy od 15 maja tego roku. Baza powstaje w oparciu o przepisy budowlane i normy obowiązujące w Polsce, więc zagwarantujemy naszym beneficjentom dostęp do sprawdzonych, ekologicznych rozwiązań – mówi Dominik Bąk, p.o. Prezesa NFOŚiGW

Cel uruchomienia bazy

Celem uruchomienia bazy było ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie. Jak powiedział Dominik Bąk, narzędzie na pewno zaoszczędzi czas i przyspieszy weryfikację wniosków w programie, ale przede wszystkim przyczyni się, przez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów, do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym i trwałej poprawy jakości powietrza.

Jak podaje NFOŚiGW, on-linowa pomoc przyda się nie tylko wnioskodawcom – inwestorom, ale także wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bankom czy innym partnerom programu w celu weryfikacji kwalifikowalności sprzętu i materiałów, które są objęte wsparciem w ramach programu.

Za aktualizację bazy, administrację itp, w dalszym ciągu odpowiedzialny będzie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Rusza ogólnopolska infolinia!

Dziś rusza ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze, za którą również jest odpowiedzialny IOŚ-PIB.

Infolinia funkcjonuje pod numerem 22 340 40 80. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Pomoc ma działać przez 2,5 roku.

Wnioskodawcy mogą skorzystać z infolinii zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu, jeżeli mają jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące programu Czyste Powietrze.

Informacji o statusie wniosku lub umowy udzielają właściwe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Redakcja GLOBEnergia