Czyste Powietrze – w 2022 roku będą nowości i kolejne zachęty – sprawdź!

Koniec 2021 roku to także czas podsumowań programów dotacyjnych. Najpopularniejszym z nich jest ogólnopolski program Czyste Powietrze, który jest przełomową inicjatywą wspierającą powszechną wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków w Polsce. W programie wpłynęło w sumie 378 tys. wniosków, co przełoży się na wymianę 10 proc. kopciuchów w naszym kraju. W 2022 roku pojawi się dodatkowy komponent oraz zachęty. Zobacz szczegóły!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu sięgają do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania oraz 37 tys. zł w podwyższonym. Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Liczba złożonych wniosków zbliża się o 400 tys. 

Program ruszył w 2018 roku i będzie kontynuowany do 2029 roku. Budżet przewidziano na kwotę 103 mld zł. Zakłada się, że w ciągu dekady pomoc finansowa trafi do około 3 mln domów jednorodzinnych. Jakie są dotychczasowe efekty programu? Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, złożono dokładnie 378 955 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,37 mld zł. Tygodniowo do Wojewódzkich Funduszy trafia ponad 4 tys. wniosków.

Podpisano w sumie 299 056 umów na dofinansowanie w wysokości 4,91 mld zł. Dotychczas wypłacono 2,3 mld zł środków na konta beneficjentów. 

Według informacji NFOŚiGW, około 400 tys. wniosków przełoży się na wyeliminowanie ponad 10 proc. przestarzałych pieców grzewczych. Program jest realizowany już 4 rok, a na wyeliminowanie 90 proc. kotłów pozostało około 7 lat. Pomimo tego, że wprowadzono wiele usprawnień, tempo wymiany kopciuchów nie jest zadowalające. Potrzebne są kolejne zachęty oraz zaawansowana polityka informacyjna na w obszarze potrzeby wymiany źródeł ciepła i walki ze smogiem. 

Źródła ciepła - największą popularnością cieszą się kotły gazowe

Beneficjenci programu sięgając po dofinansowanie najczęściej wnioskują o środki na likwidację kopciucha i wymianę go na kocioł gazowy (44,37 proc.). Na kolejnym miejscu znalazły się także kotły na biomasę (19,9 proc.), ale też kotły węglowe, które do tej pory stanowiły ponad 16,3% wspieranych inwestycji - wsparcie dla tych ostatnich zostało wycofane z dniem 1 stycznia 2021 roku. Beneficjenci sięgają także po dotacje do pomp ciepła, co przedstawia poniższa grafika.

Źródło: Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa

6 lipca 2021 roku ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze, czyli nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze. Pożyczki sięgają nawet 100 000 zł. Według danych na 31 grudnia 2021 roku, w ścieżce bankowej złożono w sumie 731 wniosków. NFOŚiGW przewiduje szersze wykorzystywanie ścieżki bankowej. Obecnie kredyt antysmogowy oferuje Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas, Credit Agricole, Bank BPS oraz pierwszych 50 banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS.

NFOŚiGW rozmawia już z największymi polskimi bankami tj. Pekao S.A. i PKO BP w celu zaangażowania kolejnych podmiotów finansowych w program.

W 2022 roku rusza kolejny komponent - zobacz szczegóły

Już niebawem w programie Czyste Powietrze pojawi się trzeci komponent, który będzie skierowany do osób w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala na przeprowadzenie termomodernizacji i wymianę pieca. Komponent będzie obejmował najwyższy poziom dofinansowania, który wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie do 69 tys. zł przy dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 zł (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Jak czytamy na stronie programu, wprowadzenie nowej części programu Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwie fazy.

W pierwszej kolejności ogłoszony będzie nabór wniosków do trzeciej części programu uwzględniający następujące zasady:

  • Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do najwyższego poziomu wsparcia – do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
  • Alternatywa do dochodowego kryterium kwalifikowalności – ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego;
  • Intensywność dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych;
  • Maksymalna kwota dotacji dla całego przedsięwzięcia – do 69 tys. zł;
  • Liczba transz rozliczeń – do pięciu;
  • Okres realizacji przedsięwzięcia – do 36 miesięcy.

Równolegle w 2022 roku będą trwały prace nad drugą fazą wdrażania trzeciej części programu Czyste Powietrze, obejmującą m.in. prefinansowanie wydatków, a także pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Będa kolejne zachęty do przedsięwzięć termomodernizacyjnych

W 2022 roku przewidziano kolejne zmiany w programie. Pojawi się możliwość finansowania z Czystego Powietrza, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. 

Ponadto NFOŚiGW umożliwi dłuższą realizację projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Tak jak informowaliśmy wczoraj, zostaną dopuszczone kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu.

Zostaną także doprecyzowane wymagania dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Jak czytamy na stronie programu, zmiany do programu Czyste Powietrze zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 roku przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 roku.

Źródło: Czyste Powietrze, Polska Agencja Prasowa

Zobacz również