Współpraca z Komisją Europejską

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 2.07.2019 r, zdementował plotki dotyczące zagrożenia utraty finansowania programu Czyste Powietrze.

W oficjalnym komunikacie czytamy, że odbywają się cykliczne spotkania według wcześniej ustalonego harmonogramu. Najbliższe spotkanie z przedstawicielami KE będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu. Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy UE dla Polski, będzie wtedy rozmawiał m.in. o zasadach inwestowania środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej.

minister środowiska Kowalczyk

Źródło: gov.pl

Nieuzasadnione są doniesienia medialne, że zostały wstrzymane środki unijne na ten cel – negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły. Wkrótce ustalimy wraz z przedstawicielami konkretne założenia finansowe- skomentował minister.

Jak podał Piotr Woźny w rozmowie z jednym z mediów, Polska na razie nie korzysta z żadnych środków unijnych w rozwoju Programu.

Prowadząc Program Czyste Powietrze nie korzystamy z żadnych środków unijnych. Rozmowy, jakie prowadzimy z KE, dotyczą przyszłej perspektywy finansowej, jaka będzie realizowana w latach 2021-2027-wyjaśniał Woźny.

Pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze dodał, że obecne publiczne źródła finansowania Programu Czyste Powietrze to ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz środki WFOŚiGW i NFOŚiGW.
Finansowanie unijne ma być ważnym uzupełnieniem tych środków w przyszłości.
– Absolutnie nie widzę powodów dla alarmistycznych informacji, że jakoby mamy stracić te pieniądze – podsumował Woźny.

Udział gmin w rozwoju programu

Od lipca tego roku gminy zostały włączone do programu „Czyste Powietrze” na zasadzie pilotażu. Będą brały udział w procesie weryfikacji i przyjmowania wniosków. Urzędnicy gminni będą pomagali w wypełnianiu wniosków oraz przejmą bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty i uzupełnienia.

“Do tej pory zgłosiło się ponad 600 samorządów. Zadeklarowaliśmy Komisji Europejskiej, że sieć dystrybucji w ramach programu zostanie poszerzona i właśnie to czynimy. – podaje Minister Kowalczyk.

Minister wyjaśniał, że wdrożenie pilotażu przyspieszy znacznie prace w ramach programu Czyste Powietrze, a także pozwoli oszacować koszty obsługi tego programu po stronie samorządów.

W Polsce znajduje się w sumie 2477 gmin, zatem liczba zgłoszonych samorządów stanowi na razie tylko niewielką część – około 24%. Jednak istnieje duża szansa, że liczba wysyłanych wniosków szybko wzroście, gdyż jak podało Ministerstwo Środowiska na oficjalnym Twitterze, zaproszenie zostało wysłane do wszystkich gmin w Polsce.

minister środowiska Kowalczyk

Źródło: Twitter

Ułatwienia

Resort środowiska przewiduje szereg uproszczeń w samym wniosku oraz w procedurze jego weryfikacji. Jednym z istotnych ułatwień będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Umowa stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW. Należy także pamiętać o uldze podatkowej na podstawie której beneficjenci już dokonują termomodernizacji i wymiany pieców. Dokładna liczba osób korzystających z ulgi w roku 2019 będzie znana na koniec kwietnia 2020 r. po rozliczeniu PIT.

Ministerstwo Środowiska szacuje, że do końca roku wpłynie ponad 100 tys. wniosków do programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze w liczbach

Na stan z 28 czerwca 201 roku, liczba złożonych do programu wniosków wynosi prawie 64 tys. na kwotę łączną 1,5 mld zł. Ministerstwo Środowiska szacuje, że do końca roku liczba zgłoszonych wniosków będzie wynosiła ponad 100 tys. Najwięcej wniosków złożono w Katowicach, Krakowie i Warszawie, a czas rozpatrzenia tych prawidłowo wypełnionych nie przekroczył 90 dni roboczych w żadnym z wojewódzkich funduszy. Dotychczas podjęto niemal 26 tys. uchwał o udzieleniu finansowania. Wartość podpisanych umów opiewa łącznie na 300 mln zł. W ramach prac nad włączeniem gmin do Programu, na razie zgłosiło się 600 samorządów, co stanowi około 24% polskich gmin, jednak zaproszenie kierowane jest do wszystkich, więc ta liczba powinna szybko wzrosnąć.

Program Czyste Powietrze jest bardzo ważny w Polsce, a na jego rozwoju powinno zależeć wszystkim samorządom i mieszkańcom kraju.

Źródła: gov.pl, biznesalert.pl

Redakcja GLOBEnergia