Obecnie 578,74 MW energii elektrycznej w Bangladeszu pochodzi ze źródeł odnawialnych, z czego 344,48 MW pochodzi z energii słonecznej.

W Bangladeszu znajduje się ponad 150 000 szkół podstawowych, ponad 25 000 szkół średnich oraz setki uczelni wyższych. Rząd planuje wykorzystać dachy wszystkich tych instytucji do generowania energii elektrycznej.

Program ma być finansowany ze środków prywatnych oraz wspierany przez przystępne źródła finansowania i pomoc darczyńców. Placówki edukacyjne będą zużywać wygenerowaną energię na własne potrzeby, a nadwyżki oddawać do sieci.

“Podjęto kroki w celu zainstalowania paneli fotowoltaicznych na dachach wszystkich instytucji edukacyjnych”, powiedział minister finansów Bangladeszu AHM Mustafa Kamal w swoim dorocznym przemówieniu do parlamentu.

Dodał, że celem jest wygenerowanie 10 procent całej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do przyszłego roku. Rząd chce wspierać także rozbudowę domowych instalacji fotowoltaicznych w kraju.

Organizacja Infrastructure Development Company Limited (IDCOL), to państwowy organ finansujący instalacje solarne w całym kraju. Przy wsparciu rządu, organizacja chce sfinansować sześć milionów instalacji do 2021 r., w celu wygenerowania około 220 MW energii elektrycznej. Domowe instalacje fotowoltaiczne działają w oparciu o net metering. Na dzień dzisiejszy, w tym najbardziej zaludnionym a zaraz jednym z najbiedniejszych państw świata około 179 producentów generuje dziennie ponad 4,25 MW energii elektrycznej ze słońca.

Źródła finansowania

Jak twierdzi Siddique Zobair z Urzędu ds. Zrównoważonego Rozwoju Energii Odnawialnej (SREDA):

„Na początku chcemy stworzyć systemy solarne na dachach instytucji edukacyjnych w obszarach połączonych z siecią”.

Szkoły należące do ​​obszarów poza siecią, zostaną objęte programem w dalszej kolejności. Dodał, że państwowy organ finansowania IDCOL będzie udzielać pożyczek o odsetkach w wysokości 6%, a banki komercyjne będą udzielać kredytów o odsetkach w wysokości 9% dla prywatnych inwestorów.

„Program będzie opłacalny finansowo, ponieważ obecnie koszt wytwarzania energii słonecznej jest niższy niż energia elektryczna z paliw kopalnych” – dodał.

Dipal C Barua, prezes Stowarzyszenia Energii Słonecznej i Odnawialnej w Bangladeszu, powiedział, że zagraniczne fundusze będą dostępne pod warunkiem, że instalacje zostaną wprowadzone na dużą skalę, a wytworzona energia elektryczna zostanie zakupiona przez państwowe firmy dystrybucyjne. Inwestorzy z Bangladeszu byliby w stanie spłacić zagraniczne kredyty z dochodów generowanych przez net metering, wprowadzając nadwyżkę energii elektrycznej do sieci. Pomogłoby to również zasilić w energię elektryczną pobliskie wioski.

A w Polsce?

W temacie zasilania szkół energią słoneczną, również w Polsce prowadzone są takie projekty – warto o tym przypomnieć. Ciekawym przykładem jest obecnie realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego zaplanowano inwestycję: Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II oraz etap III. Program w II etapie ma obejmować 11 szkół podstawowych i 2 przedszkola. Jak podaje Gazeta Wyborcza realizacja ma się odbyć do końca listopada 2019 roku. W III etapie do inwestycji ma dołączyć jeszcze jedna szkoła podstawowa, Centrum Mistrzostwa Sportowego oraz Centrum Kształcenia Sportowego.

Instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej, jest dobrym sposobem na promowanie OZE i dbania o środowisko. Inwestycja w panele fotowoltaiczne jest lepszym pomysłem na wykorzystanie energii słońca niż kolektory słoneczne. Najwięcej energii cieplnej z kolektorów słonecznych produkowane jest w trakcie wakacji, co sprawia że pod nieobecność uczniów energia cieplna nie zostanie wykorzystana. Dodatkowo, instalacja może ulec uszkodzeniu wskutek przegrzania. Montaż instalacji fotowoltaicznej pozwoli za to na pozyskanie darmowej energii ze słońca, która w czasie wakacji będzie oddawana do sieci.

Źródło: PV-magazine.com

Redakcja GLOBEnergia