Duński rząd przedstawił nowy plan energetyczny, który zakłada zrównoważony rozwój i przejście państwa w 100% na odnawialne źródła energii do 2050 roku. Strategia prezentuje specjalne środki, które mają pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu. Plan opiera się na poprzedniej strategii rządu, jednak znacznie podnosi poprzeczkę.

Długoterminowy cel zakłada wdrożenie sieci energetycznej i  transportowej, które będą polegać w pełni na źródłach odnawialnych. Do 2020 roku owe inicjatywy mają doprowadzić do kompleksowej redukcji w zużyciu energii i sprawić, że połowa energii elektrycznej w państwie będzie wytwarzana z energii wiatru.  Węgiel jako paliwo ma być stopniowo wycofywany z użycia.

OZE na wyspie Samso

Na duńskiej wyspie Samsø 100 % energii elektrycznej pochodzi z OZE, źródło: Go 100% Renewable Energy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna informuje, że w przypadku braku zmian w polityce energetycznej państw,  globalna temperatura wzrośnie o 6°C do końca tego stulecia. Inicjatywa duńskiego rządu zmniejszy emisję gazów cieplarnianych w państwie o 35% do 2020 roku w stosunku do poziomu z 1990 r.

Przewiduje się, że dzięki tym inicjatywom do 2020 roku Dania zaoszczędzi do 6,9 mld koron, przy czym suma ta może być większa, jeśli koszty związane z paliwami kopalnymi ulegną zwiększeniu.

W miejscowości Hylke w Centralnej Danii wycofano z użycia opalane paliwem olejowym piece na rzecz „inteligentnych” pomp ciepła. Owe instalacje dokonują pomiarów zużycia energii elektrycznej oraz produkcji ciepła co 5 minut. Do tej pory Hylke zmniejszyła roczną emisję dwutlenku węgla o 100 t, zaś koszty związane z ogrzewaniem w skali rocznej spadły o ponad 20 000 €.

Opracowano na podstawie: Go 100% Renewable Energy, European Heat Pump Association