Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Sotronic – dostawca urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych zaprasza na bezpłatne szkolenia i doradztwo skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży przemysłowej z terenu całej Polski.
mikroSmart pan

Oferujemy bezpłatne weekendowe szkolenia oraz doradztwo wdrożeniowe dla:
•    mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z branży przemysłowej (PKD, sekcja: B i C) z terenu całej Polski.
•    Przedsiębiorstw, które wykorzystują Odnawialne źródła energii w bieżącej działalności i/lub chcą stworzyć mikro elektrownie oparta na Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych
•    Pracowników w/w przedsiębiorstw, którzy związani są bezpośrednio z produkcją energii ze źródeł odnawialnych w przedsiębiorstwie lub mający w przyszłości taką pracę wykonywać

Korzyści z udziału w projekcie:
•    Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia ekoinnowacyjnych  inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ISE)
•    Nabycie kompetencji w zakresie zarządzania i wykorzystania ISE poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu
•    Poprawa świadomości ekologicznej i ekoinnowacyjnej przedsiębiorstwa
•    Uzyskanie kompleksowego wsparcia doradczego:

ETAP 1. (przed rozpoczęciem szkolenia):
Diagnoza i analiza potrzeb przedsiębiorstw z branży przemysłowej w zakresie wdrożenia ekoinnowacyjnych Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Mikro Smart Grid)
Zakres diagnozy i analizy :
1. Niezależna ocena poszczególnych składników otoczenia i zasobów zainstalowanych OZE w przedsiębiorstwie, a następnie  ich syntetyzacja,
2. Analiza ilości wytworzonej energii z OZE w przedsiębiorstwie
3. Możliwości rozwoju ekoinnowacyjnego przedsiębiorstwa

Etap 2. (po zakończeniu szkolenia):
Plan wdrożenia w przedsiębiorstwie Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Mikro Smard Grid)
Zakres planu wdrożenia:
– Opracowanie planu inwestycji niezbędnych do optymalnego wykorzystania rozproszonych źródeł energii,
– Zaprojektowanie ISE – Mikro Smart Grid dla potrzeb przedsiębiorstwa
–  Wskazanie przyszłych działań zmierzających do samodzielności energetycznej przedsiębiorstwa (wskazanie wymiernych wskaźników ekonomicznych)

Dodatkowe formy wsparcia dla uczestników:
– Wyżywienie w trakcie szkoleń
– Materiały szkoleniowe
– Dostęp do specjalistycznego sprzętu i urządzeń w zakresie OZE
– Praca w grupach 3 – osobowych podczas warsztatów praktycznych
– Nocleg dla osób dojeżdżających powyżej 50 km od miejsca realizacji szkoleń

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenia trwają 48 godzin i odbywają się w trybie weekendowym.

1. Zajęcia teoretyczne (32h, 4 dni)
– Technologie mikro/małych rozproszonych instalacji OZE oraz ich integracja/mikrosieci  
2. Warsztaty praktyczne (16h, 2 dni)
– Funkcjonowaniem mikro elektrowni wykorzystującej technologii Mikro Smard Grid (8h)
– Zarządzanie siecią Mikro Smard Grid (8h)

Warunki ukończenia szkolenia:
– Frekwencja na poziomie 80%
– Zdanie egzaminu wewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykorzystania i zarządzania ISE typu Mikro Smart Grid

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie osoby powyżej 50. roku życia oraz panie

Więcej informacji na temat:
– terminów i miejsc organizacji szkoleń
– zasad i kryteriów rekrutacji
– szczegółowego programu szkoleń

w biurze projektu:
Sotronic Sp. z o.o.
32-083 Balice
ul. Przemysłowa 25
tel.  601 889 351
fax 12 425 6295
oraz na stronie internetowej projektu: