Prawie połowa budynków w UE posiada własne kotłownie zainstalowane jeszcze przed rokiem 1992, które charakteryzują się wydajnością na poziomie 60% lub mniejszą. 22% indywidualnych kotłów gazowych, 34% bezpośrednich grzejników elektrycznych, 47% kotłów olejowych i 58% kotłów węglowych – wszystkie te urządzenia są starsze niż ich przewidywana żywotność techniczna. 

 
Decyzje w sprawie wymiany starych urządzeń są zazwyczaj podejmowane pod presją, gdy system ogrzewania przestanie działać. Porównanie cen poszczególnych rozwiązań, a także informacje na temat sposobu działania istniejącego systemu, nie są łatwo dostępne dla większości konsumentów. W konsekwencji prowadzi to do dalszego korzystania ze starszych, zdecydowanie mniej wydajnych technologii. 
 
W niektórych częściach Europy, aż do ¾ zewnętrznych zanieczyszczeń drobnymi cząstkami pyłu jest spowodowane ogrzewaniem gospodarstw domowych paliwami stałymi (w tym węglem i biomasą). 
 
Eko-projektowanie oraz wymogi dotyczące etykietowania energetycznego dla urządzeń ogrzewających pomieszczenia i wodę, weszły w życie w roku 2015. Sprzedaż nieefektywnych kotłów jest obecnie zakazana. Konsumenci widzą klasyfikację efektywności –  zarówno dla pojedynczych technologii oraz dla pakietów, które obejmują wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się, że działania te powinny przynieść roczne oszczędności na poziome 600 TWh oraz redukcję emisji dwutlenku węgla o około 135 milionów ton do 2030 roku. W tym samym czasie, emisja zanieczyszczeń do powietrza powinna być zmniejszona. 
 
Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych będzie również przyspieszać modernizacją sektora ogrzewnictwa i chłodnictwa. Przyjazne dla klimatu czynniki chłodnicze oferują duże możliwości oszczędzania energii, ale dla niektórych zastosowań wymagają aktualizacji istniejących standardów, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. W tym celu Komisja Europejska rozpoczęła proces przeglądu odpowiednich norm europejskich.
 
Dobry czas na wymianę starego systemu grzewczego jest wtedy, kiedy budynek jest remontowany. Przejście na efektywne budownictwo daje możliwość wykorzystywania pomp ciepła, ogrzewania słonecznego lub geotermalnego oraz ciepła odpadowego. Tego typu urządzenia redukują nasze rachunki. Na zapoznanie się z  ofertą dostępnych w Polsce urządzeń  i rozmowy z ekspertami zapraszamy do strefy PASAŻU ENERGETYCZNEGO podczas Targów ENEX w Kielcach 30-31 marca 2016r. 
 
Dostępna jest szeroka gama odnawialnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych, a rynek rozszerza się, co może powodować obniżenie cen samych urządzeń. Chłodzenie pochodzi główne z urządzeń elektrycznych, choć istnieją obiecujące innowacje jak niskoenergetyczne metody chłodzenia. Ostatnio przyjęte regulacje dotyczące projektowania urządzeń chłodniczych pod kątem ekologii, uzupełniają zestaw wymagań dla ogrzewnictwa i chłodnictwa. Przyniesie to oszczędności paliwa rzędu 5 Mtoe na rok w 2030, co odpowiada 9 milionom ton dwutlenku węgla. Więcej o rynku i inwestycjach energooszczędnych na 2016 rok podczas IX Ogólnopolskiego Forum Pomp Ciepła "Rynek i inwestycje energooszczędne 2016" 30 marca 2016 roku i  VII Forum Fotowoltaicznego Solar+ "Technologie i Rynek" 31 marca 2016 roku podczas targów ENEX w Kielcach. 
 
Źródło: GLOBEnergia