Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. W pierwszym tygodniu jej funkcjonowania – pomimo problemów technicznych – Polacy złożyli ponad 18 tys. deklaracji. Według stanu na 27 września w CEEB znajduje się już 291 485 deklaracji. Co ciekawe, okazuje się, że Polacy wolą złożyć deklarację o sposobie ogrzewania domu w urzędzie, z pomocą urzędników. GUNB informuje, że 157 223 deklaracje zostały złożone przez urzędnika (po fizycznym dostarczeniu deklaracji przez właściciela domu), natomiast 134 262 bezpośrednio przez obywateli za pomocą dedykowanej strony internetowej.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Baza umożliwi zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1 MW. CEEB uwzględnia informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów np. w naszych domach. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne.Warto także wiedzieć, że za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB)

Dane będa weryfikowane

Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będa weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Deklaracje musi złożyć właściciel każdego budynku

Warto przede wszystkim wiedzieć, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres email.

 

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom