Deklarację o źródle ciepła w domu wolimy złożyć w urzędzie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. W pierwszym tygodniu jej funkcjonowania – pomimo problemów technicznych – Polacy złożyli ponad 18 tys. deklaracji. Według stanu na 27 … Czytaj dalej Deklarację o źródle ciepła w domu wolimy złożyć w urzędzie