Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, Premier Jarosław Gowin oraz Hanna Uhl z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, ogłosili nowy program wspierający nowoczesne, niskoemisyjne technologie w ogrzewaniu domów. Te technologie to pompy ciepła oraz urządzenia grzewcze na biomasę. Program ruszy jeszcze w tym roku, a jego budżet wyniesie 200 milionów złotych, które zostaną zaadresowane w szczególności do małych i średnich firm, które produkują systemy grzewcze.

Dlaczego Ministerstwo Przedsiębiorczości zajmuje się odnawialnymi źródłami energii?

Odpowiedź jest prosta: tak naprawdę to technologia, wynalazki i innowacyjność, to te motory zmian, dzięki którym społeczeństwo jest w stanie się rozwijać. W obliczu zmian w systemie energetycznym, w sposób naturalny pojawia się potrzeba kolejnych wynalazków i innowacyjności.

Potrzebujemy rozwiązań, które pomogą te odnawialne, trochę krnąbrne i trudno kontrolowalne źródła opanować, w taki sposób aby były wykorzystywane efektywnie i aby móc również gromadzić tę energię, która w wyniku ich działania powstaje. To na razie jest zadanie, które stanowi wyzwanie dla wszystkich producentów w całej Europie – powiedziała Hanna Uhl podczas II Kongresu Trendy Energetyczne

Na potrzebę zmian należy jeszcze nałożyć kontekst prawny. Kolejne dyrektywy Unii Europejskiej, nakładają na państwa członkowskie dosyć poważne obowiązki. Przykładowo, dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków spowoduje ogromne zapotrzebowanie na te technologie, które pomogą sprawić, aby budynki w całej Europie przestały emitować dwutlenek węgla.

To spowoduje, że nie tylko polski rynek, ale cała Europa będzie potrzebowała skutecznych rozwiązań, które będą miały zastosowanie w nowych budynkach, ale również odpowiedzą na wyzwanie związane z termomodernizacją i poprawą stanu budynków już istniejących.

Hanna Uhl z  z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Potrzeba nowego programu

W związku z takimi zmianami, pojawiła się potrzeba nowego programu, który pomoże przygotować polskich przedsiębiorców do odpowiedzi na europejskie wyzwania. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podjęło się próby stworzenia pierwszego programu, który pozwoli rozwijać nowoczesne technologie urządzeń grzewczych.

Na razie ministerstwo skupiło się na tych technologiach, które mają szansę rozwoju w najbliższych latach, czyli na pompach ciepła i nowoczesnych urządzeniach grzewczych na biomasę.

Chcemy zobaczyć w jaki sposób przedsiębiorcy będą w stanie odpowiedzieć na wyzwania zidentyfikowane przez ekspertów w tych obszarach – powiedziała Hanna Uhl

Ministerstwo chce zobaczyć jakie bariery pojawią się w wykorzystaniu środków i kontynuować tę drogę w kolejnych latach i edycjach tworzonego programu.

Poziom innowacyjności

W procesie tworzenia nowego programu, ministerstwo starało się szeroko konsultować jego założenia i to, w jaki sposób program zostanie dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Jednym kluczowych elementów jest wymagany poziom innowacyjności. Pojawia się pytanie – na ile ministerstwo chce koncentrować się na tych najbardziej innowacyjnych rozwiązaniach, a na ile chce dać szansę również tej części branży, która na takie duże wyzwania nie jest gotowa.

Najprawdopodobniej uda nam się obniżyć wymagany poziom innowacyjności do innowacyjności z poziomu przedsiębiorstwa – powiedziała Hanna Uhl

To oznacza, że każda innowacja która będzie wprowadzana w firmie, czyli każdy produkt, każe rozwiązanie, którego wcześniej w firmie nie było choć być może istniało wcześniej na rynku, będzie mogło być finansowane z tego programu, który tworzy Ministerstwo Przedsiębiorczości.

Program powstaje w konsultacji z branżą producentów urządzeń grzewczych. Wspierać będzie technologie nisko i zeroemisyjne korzystające z odnawialnych źródeł energii. Wraz z początkiem listopada powinny zostać ogłoszone szczegółowe informacje na temat konkursu. Bądźcie z nami!

Redakcja GLOBEnergia