W 2017 roku w życie wchodzą nowe warunki techniczne, a w 2021 r. kolejne, jeszcze bardziej rygorystyczne. Zawarte w nich wskaźniki energii pierwotnej dla nowobudowanych budynków są tak wyśrubowane, że systemy bez wentylacji z odzyskiem ciepła, mogą nie znaleźć zastosowania. Dlatego też systemy te proponuje się już dzisiaj, aby inwestorzy byli gotowi na ostrzejsze przepisy, które zmieniają się w zasadzie już „za chwilę”.

Z obliczeń wynika, że dla Warunków Technicznych 2017 i Warunków Technicznych 2021 będzie możliwość zastosowania wentylacji grawitacyjnej jedynie z kotłem biomasowym, pozostałe dopuszczalne systemy uwzględniają wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dla Warunków Technicznych 2021 z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła najlepiej spełni je powietrzna pompa ciepła.

Zachęca się do zastosowania rekuperacji (wentylacji z odzyskiem ciepła) w połączeniu z pompą ciepła, żeby ograniczyć straty ciepła budynku jeszcze bardziej obniżyć koszty eksploatacyjne. Dimplex posiada w swoim asortymencie wentylację centralną i decentralną. W technologii wentylacji centralnej zlokalizowana jest ona często np. na poddaszu, a kanały powietrzne są z tego miejsca prowadzone do poszczególnych pomieszczeń. Wentylacja decentralna z odzyskiem ciepła zlokalizowana jest w poszczególnych pomieszczeniach na ścianie.

Promocyjny zestaw powietrzna pompa ciepła + rekuperacja

W tym roku Dimplex oferuje m.in. promocyjne zestawy z niskotemperaturowymi powietrznymi i rewersyjnymi pompami ciepła i rekuperacją. Oferta obejmuje urządzenia w zakresie mocy 6-60 kW, które sprawdzą zarówno w niewielkich, jak i większych instalacjach grzewczych.

Źródło: Dimplex