Dlaczego tak trudno zgłosić magazyn energii? Absurdy w zgłoszeniu

Wśród Operatorów Systemów Dystrybucyjnych bardzo często podnoszone są głosy, że w związku z gwałtownym wzrostem liczby prosumentów, sieci elektroenergetyczne mają problem z utrzymaniem stabilności, bo statystycznie szczyt produkcji energii z fotowoltaiki przypada na te momenty dnia, gdy tej energii nie ma kto odebrać. Remedium na ten problem mogłyby być magazyny energii. Ale czy przypadkiem tym prosumentom, którzy chcieliby zainwestować w magazyny energii nie są rzucane kłody pod nogi? Przyjrzyjmy się procedurze zgłoszenia magazynu energii na przykładzie Taurona.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

magazyn energii

Pewien problem dotyczący mikroinstalacji fotowoltaicznych wynika z faktu, że generują one energię w czasie, kiedy zapotrzebowanie na nią ze strony samych prosumentów, jak i innych odbiorców jest niewielkie. W konsekwencji, w miejscach o dużym nasyceniu mikroinstalacji może to prowadzić do trudności w wyprowadzaniu wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, a nawet do zakłóceń w pracy sieci niskiego napięcia. W zniwelowaniu tego problemu mogłyby pomóc magazyny energii ładowane w szczycie produkcji energii z mikroinstalacji i rozładowywane w szczycie konsumpcji. W idealnej sytuacji, każda instalacja fotowoltaiczna byłaby wyposażona w magazyn energii.

Mój Prąd i wsparcie magazynów energii

Potrzeba wsparcia magazynów energii została dostrzeżona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, w nowej odsłonie programu Mój Prąd 4.0 oprócz 5 tys. zł na samą instalację fotowoltaiczną, pojawiło się również dofinansowanie na magazyn energii w wysokości do 7,5 tys. zł. Uruchomienie dofinansowania miało wesprzeć prosumentów w podjęciu decyzji o inwestycji w magazyny energii, które na ten moment są jeszcze dość drogą inwestycją. Pieniądze jednak to nie wszystko, a znaczenie mają również skomplikowane procedury zgłoszenia takiego magazynu. 

Absurdy w zgłoszeniu magazynu energii

Pierwszą i chyba najbardziej absurdalną kwestią związaną ze zgłoszeniem magazynu energii do OSD jest fakt, że moc instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii sumują się, co ma znaczenie w kontekście mocy umownej. Przykładowo, jeśli moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 kWp, a moc umowna dla budynku wynosi 6 kW, to jeśli właściciel budynku chciałby zainwestować w magazyn energii o mocy nawet 2 kW, to przekroczy moc umowną dla budynku. Dlaczego jest to absurdalne? Dlatego, że zarówno magazyn energii, jak i sama instalacja fotowoltaiczna są podłączone do jednego falownika, który obsługuje tę instalację i ma mniejszą moc niż moc umowna. Parametry samego magazynu wcale nie musiałyby interesować operatora, gdyż nie oddziałują na parametry sieci - robi to falownik. Sumowanie mocy jest więc utrudnieniem, gdyż w przypadku chęci przekroczenia mocy umownej należy wystąpić do dystrybutora energii z wnioskiem o zwiększenie mocy umownej i dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można przeprowadzić inwestycję.

Sumowanie mocy to nie jedyny szkopuł. Znaczenie ma jeszcze sama procedura zgłaszania takiej mikroinstalacji z magazynem energii. Zobaczmy jak ona wygląda na przykładzie Taurona.

Zgłoszenie magazynu energii w Tauronie 

Problem ze zgłoszeniem magazynu energii polega na tym, że OSD w zgłoszeniu wymaga podania parametrów, z którymi mógłby mieć problem nawet sam producent tego magazynu. Ale… od początku.

Fragment zgłoszenia magazynu energii w Tauronie, źródło: Tauron

W pierwszym kroku zgłaszania magazynu energii należy podać producenta, model oraz rodzaj technologii. Wypełnienie tych pól nie stanowi jeszcze wyzwania. Na pierwsze napotykamy w czwartym kroku dotyczącym fazowości, przy którym, zgłaszający musi podać czy chodzi o urządzenie jedno czy trójfazowe. Możemy się jedynie domyślać, że w tym punkcie chodzi o falownik fotowoltaiczny, co miałoby sens, a nie o magazyn energii, ale nia ma żadnej gwiazdki czy innego znacznika, który by to potwierdzał. Kolejną ciekawą kwestią jest pytanie o łączną moc zainstalowaną w kW. Moc dyspozycyjna dla magazynu energii jest tylko kwestią techniczną, gdyż magazyn energii, który jest podłączony do falownika nie jest w stanie do sieci wprowadzić więcej energii niż sam falownik. Podawanie tej wartości nie ma więc uzasadnienia. 

Sprawność jednokrotnego cyklu ładowania - o co chodzi?

W kolejnym kroku zgłaszający musi podać sprawność jednokrotnego cyklu ładowania magazynu energii w procentach. To właśnie to pole mogłoby przysporzyć problemów nawet samym producentom magazynu energii. Ta wartość jest bowiem zmienna i zależy między innymi od wartości prądu ładowania i rozładowania. W formularzu nie ma określonych warunków ani normy, dla której ta wartość powinna zostać podana. Może to skutkować tym, że zgłaszający będą wpisywać w to pole dowolne wartości, które będą “ocierały się o rzeczywistość”, ale nie dadzą operatorowi żadnej istotnej z jego punktu widzenia informacji.

Fragment zgłoszenia magazynu energii w Tauronie, źródło: Tauron

W kolejnych polach należy podać minimalny i maksymalny stopień naładowania magazynu energii w procentach. To również są wartości, przy których brakuje gwiazdki, a zgłaszający musi się domyślać, czy chodzi o wartości wynikające z algorytmu sterowania magazynu, czy może chodzi o jeszcze inne wartości. W dalszej części zgłoszenia powinny zostać podane maksymalne moce, które mogą być pobrane z sieci lub oddane do sieci. W tym aspekcie warto podkreślić, że magazyn energii może pracować w trybie zwiększania autokonsumpcji i w ogóle nie pobierać energii z sieci, a do sieci oddawać tylko tę energię pochodzącą z promieniowania słonecznego. W takim wypadku wartości nie mają wpływu na funkcjonowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jakość sieci.

Dane opcjonalne

W kolejnym kroku mamy już dane opcjonalne, które dla chcącego je wypełnić mogą stanowić jeszcze większe wyzwanie niż poprzednie - wymagane. Trudno jest bowiem zaplanować maksymalną roczną ilość energii elektrycznej pobieranej i oddawanej do sieci. Zgłaszający może się więc cieszyć, że takie dane są jedynie opcjonalne, a bez ich wypełnienia nie będzie mógł zakończyć formularza.

Fragment zgłoszenia magazynu energii w Tauronie, źródło: Tauron

Potrzebne dane?

W zgłoszeniu magazynu energii do sieci u Taurona pojawia się wiele pól do wypełnienia, które wydają się nie mieć znaczenia ani dla jakości sieci, ani dla funkcjonowania samego Operatora. Przypominają one bardziej próbę zebrania danych rynkowych dotyczących magazynów energii. Niestety przez to zgłoszenie magazynu stanowi utrudnienie dla osób, które chciałyby w niego zainwestować i zwiększyć autokonsumpcję energii ze swojej instalacji fotowoltaicznej.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zobacz Przegląd Redakcyjny, w którym Bogdan Szymański porusza kwestie związane ze zgłaszaniem magazynu energii!

Źródła: Tauron, własne