W pierwszej kolejności inwestorzy zaczęli zwracać uwagę na markę modułów fotowoltaicznych, a z czasem na popularności zyskały falowniki renomowanych producentów; niestety ciągle brakuje świadomości w kwestii jakości systemów montażowych, które są równie newralgicznym elementem całego zestawu.

Zapotrzebowanie na elementy konstrukcji

Obecnie zapotrzebowanie na elementy konstrukcji montażowych jest na tyle duże, że pojawiają się garażowe firmy, próbujące na niedużą skalę produkować konstrukcje bez przeprowadzenia ich badań wytrzymałościowych i nie objętych żadnym certyfikatem. Warto przypomnieć, że za tak wyprodukowane elementy odpowiedzialność spoczywa na instalatorze, który w pierwszej kolejności ponosi konsekwencje, jeśli system montażowy zawiedzie – bez względu na okoliczności.

Problemem jest również mieszanie komponentów pochodzących od różnych dostawców w jednej konstrukcji montażowej. Tego typu zestawu nie obejmuje gwarancja; potwierdzają to zapisy w warunkach gwarancji renomowanych producentów, mówiące o konieczności stosowania wszystkich komponentów od danego producenta. Te zapisy mają zagwarantować kompatybilność poszczególnych komponentów użytych do stworzenia kompletnego systemu montażowego. Nie jest to osiągalne, jeśli konstrukcja montażowa została zbudowana na bazie elementów pochodzących z różnych źródeł.

W tych okolicznościach, nierozsądnym wydaje się szukanie oszczędności na konstrukcji montażowej, której wartość jest stosunkowo niewielkim procentem wartości całego systemu – a jednak konstrukcja montażowa, podobnie jak moduły czy falowniki, ma funkcjonować 30 lat. W praktyce różnica 1-2% w cenie kompletnego zestawu zapewnia spokojny sen zarówno dla instalatora, jak i inwestora – bez ponoszenia zbędnego ryzyka.

Certyfikaty

Dlatego tak ważne jest, aby system montażowy posiadał odpowiedni zestaw certyfikatów na zgodności z normami: EN 1090-1:2009+A1:201, EN 1090-2:2008+A1:2011, EN 1090-3:2008, potwierdzających należytą jakość, kontrolę produkcji, użyte materiały czy kwalifikacje producenta. Równie istotne, jak jakość, są parametry wytrzymałości konstrukcji. Dlatego certyfikat powinien również obejmować normy: PN–EN 1991–1–3:2005/Na:2010, PN-EN 1991-1-4:2008 oraz PN-EN 1999-1-1:2011, odnoszące się do wytrzymałości elementów na działanie obciążenia śniegiem, wiatrem i ciężarem własnym.

Konstrukcja montażowa objęta takim zestaw certyfikatów, gwarantuje przede wszystkim ograniczenie odpowiedzialności za wady konstrukcji z instalatora, jak i potwierdza należytą jakość użytych produktów.

Keno