Do 2025 r. wyprodukują 400 tys. ton stali o obniżonej emisyjności – BP i Thyssenkrupp Steel łączą siły!

Brytyjski koncern naftowo-gazowy BP oraz niemiecki producent stali Thyssenkrupp Steel Europe AG zadeklarowali współpracę w zakresie długoterminowej dostawy niskoemisyjnego wodoru i energii odnawialnej w produkcji stali. Firmy zobowiązały się do zbadania opcji dostaw zarówno niebieskiego, jak i zielonego wodoru. Jaki będzie udział zielonej stali w ogólnej produkcji spółki?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Współpraca BP z Thyssenkrupp Steel Europe AG

BP oraz Thyssenkrupp Steel Europe AG podpisali umowę, zgodnie z którą spółki zobowiązują się do współpracy w zakresie dostarczania niskoemisyjnego wodoru i energii odnawialnej w produkcji stali. Ustalenia dotyczą zarówno niebieskiego i zielonego wodoru, ale także zakupu energii wiatrowej i słonecznej w ramach umów PPA.

Zdaniem Thyssenkrupp Steel, odpowiadają oni za 2,5 proc. emisji dwutlenku węgla w Niemczech. Za emisje w głównym stopniu odpowiada zakład w Duisburgu, gdzie funkcjonują wielkie piece opalane węglem. Spółka chce zastąpić te jednostki instalacjami wykorzystującymi niskoemisyjny wodór. To działanie ma być jednym z kroków spółki do osiągnięcia produkcji stali neutralnej dla klimatu. Thyssenkrupp Steel chce osiągnąć ten cel do 2045 r.

Najpierw niskoemisyjny wodór, a później ekologiczny

Arnd Koefler, dyrektor ds. technologii w Thyssenkrupp Steel zauważa, że dekarbonizacja przemysłu stalowego będzie wymagała ogromnych ilości niskoemisyjnego i w dłuższej perspektywie ekologicznego wodoru. Takie ambicje będą w coraz większym stopniu wymagały wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

“Wszystko to można osiągnąć tylko dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze wodorowej z ponadregionalną siecią rurociągów. Ustalenia z BP są dla nas ważnym kamieniem milowym w wyznaczeniu kursu na niezawodne dostawy energii w przyszłości” - dodaje Arnd Koefler, dyrektor ds. technologii w Thyssenkrupp Steel.

Obecnie Thyssenkrupp Steel produkuje rocznie 11 mln ton stali. Spółka planuje, że do 2025 r. wyprodukuje 400 tys. ton stali o obniżonej emisji CO2. Jest to zaledwie 4 proc. rocznej produkcji stali w zakładach Thyssenkrupp Steel.

BP produkuje ekologiczny wodór

W tym samym czasie BP kontynuuje produkcję ekologicznego wodoru w swoich rafineriach w Lingen w Niemczech, w Rotterdamie w Holandii i Castellon w Hiszpanii. Brytyjska grupa rozwija zarówno projekty produkcji niebieskiego, jak i zielonego wodoru na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii i Australii.

Zielony wodór

Wodór dzieli się na kolory, które oznaczają jego pochodzenie. Najbardziej pożądanym w sektorze energii jest wodór zielony, czyli taki który otrzymano w procesie wykorzystującym energię z OZE (np. w elektrolizie wody). Warunkiem koniecznym w jego wytwarzaniu jest to, aby energia wykorzystywana do jego produkcji pochodziła z bezemisyjnych źródeł OZE.

Niebieski wodór

Wodór niebieski to odmiana wodoru (oczywiście umownie - właściwości wodoru niezależnie od pochodzenia są identyczne), w produkcji którego wykorzystano nieodnawialne źródła energii (proces reformingu metanu lub zgazowania węgla). Jednakże zmniejszenie emisyjności produkcji wodoru niebieskiego osiąga się poprzez zastosowanie metod wychwytu CO2, a następnie jego składowanie bądź ponowne wykorzystanie.

Źródło: renewablesnow.com, Instytut Technologii Paliw i Energii.

Zobacz również