Urząd Regulacji Energetyki przeanalizował plany inwestycyjne wytwórców energii elektrycznej na najbliższe 15 lat. Prognozy dotyczące energetyki odnawialnej są optymistyczne, szczególnie dla branży wiatrowej.

Obserwowanym obecnie trendem jest zmniejszenie mocy wytwórczych oddawanych do eksploatacji. W analizowanym okresie będzie to około 11,5GW mniej niż zakładano w 2011r. Sporo środków finansowych przeznaczonych zostanie również na modernizację obecnie istniejących jednostek wytwórczych, by wydłużyć możliwy czas ich eksploatacji. Prace będą dotyczyły głównie ograniczenia emisji zanieczyszczeń w celu zapewnienia wykonania celów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED. Modernizacje pochłoną 12 mld zł, a nowe inwestycje nawet 54 mld zł.

Biorąc pod uwagę technologie na jakie przeznaczone zostaną te środki dominuje branża wiatrowa. We wszystkich nowych inwestycjach farmy wiatrowe stanowią 40%, jednostki wytwórcze opalane węglem kamiennym 32 %, a gazem ziemnym 22%. Inwestycje o znacznym stopniu zaawansowania w 2/3 to inwestycje oparte na węglu kamiennym. Według danych ankietowych przeprowadzonych przez URE, najwięcej inwestycji wiatrowych powstanie do 2019 roku.

Rok Jednostki wytwórcze
opalane gazem ziemnym [MW]
Farmy wiatrowe [MW]
2014 29,0 379,0
2015 932,5 1 035,0
2016 307,2 1 390,0
2017 222,0 1 400,6
2018 1 023,9 1 642,5
2019 455,0 964,0
2020 1 000,0 0,0
2021 0,0 522,0
2024 114,0 0,0
2026 0,0 120,0

Plany inwestycyjne w jednostkach wytwórczych. Źródło: URE na postawie danych ankietowych

Należy pamiętać, że farmy wiatrowe będą wymagać zapewnienia w systemie rezerw mocy o dużej dynamice zmian obciążenia, takich jak na przykład elektrownie gazowe, tak aby umożliwić równoważenie bieżącego zapotrzebowania na energię z jej produkcją – czytamy wypowiedź prezesa URE na oficjalnej stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: URE