Do 2030 roku udział OZE w zużyciu energii elektrycznej może sięgnąć 50%

Obecnie trwają prace nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, czyli strategicznego dokumentu, który wyznacza kierunki rozwoju transformacji polskiego sektora. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że do 2030 roku udział OZE w miksie produkcyjnym może wynieść 50 proc.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pod koniec ubiegłego roku Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące spełnienia celu OZE dla Polski. Wymóg odpowiedniego udziału zeroemisyjnej generacji wprowadza dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych dla Polski. GUS poinformował, że w roku 2020 roku cel OZE został przekroczony z wynikiem 16,13 proc. Przepisy unijne wskazywały dla Polski poziom 15 proc.

Niestety, jak się okazało w wyjaśnieniach do GUS, jest to pozorny sukces, co skrytykował m.in. think tank Forum Energii. Zgodnie z danymi GUS, do osiągnięcia celu OZE, w ponad 71 proc. przyczyniły się biopaliwa stałe. To oznacza, że do realizacji celów OZE doliczono spalanie drewna w kotłach i kominkach - również tych pozaklasowych. Mimo rekordów w fotowoltaice, o których stale informujemy, energia słoneczna stanowiła niespełna 2 proc. udziału OZE (z 16,13 proc.). Energia wiatru pomogła osiągnąć cel OZE w niespełna 11 proc., biopaliwa ciekłe w 7,79 proc., biogaz w 2,58 proc., pompy ciepła w 2,38 proc., energia wody w 1,46 proc., odpady komunalne w 1,15 proc. a energia geotermalna w zaledwie 0,2 proc.

Branża apeluje o zaprzestania traktowania drewna jako „OZE”

Całkiem niedawno Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce oraz Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego zwróciły się do rządu ze stanowiskiem w sprawie rewizji tzw. Dyrektywy RED. Branża apeluje, aby zaprzestać uznawania energii wytworzonej ze spalania pierwotnej biomasy drzewnej za energię odnawialną. Organizacje przedstawiają postulat, aby odejść od finansowania tego rodzaju działalności. Chcą także wprowadzenia nakazu „kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego”.

Trwają dyskusje o celach OZE na 2030 rok

Przedstawiciele ministerstwa klimatu i środowiska informują, że trwają prace nad aktualizacją Polityki Energetycznej Polski - PEP2040. Ta powinna być przedstawiona do połowy 2023 roku, ale jak wskazał podczas jednej z konferencji wiceminister Ireneusz Zyska – najpóźniej do końca przyszłego roku.

Zgodnie z przewidywaniami, cel OZE ma wynieść około 50 proc. do 2030 roku. Branża wskazuje, że cel jest realny, ale pod warunkami, że będą realizowane m.in. inwestycje w sieci dystrybucyjne. Obecnie wydane warunki przyłączenia przez operatorów obejmują w sumie 46 GW.

Źródło: Twitter, GUS, własne

Zobacz również