Raport przedstawia kluczowe uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora elektroenergetycznego. Ponadto znajdziemy w nim podejmowane i planowane działania sektora ukierunkowane na szeroko rozumianą ochronę klimatu i środowiska. Mają się one wpisywać w światowe trendy dotyczące niskoemisyjnego rozwoju.

Co znajdziemy w raporcie?

W raporcie przedstawiono dotychczasowe dokonania polskiej energetyki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza. Zakreślono również perspektywy i plany rozwoju sektora w horyzoncie roku 2050. Założenia te skupiają się przede wszystkim na rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwiązań innowacyjnych i mniej emisyjnych technologii. Ponadto raport skupia się na uwarunkowaniach gospodarczo-społecznych i potencjalnych źródłach finansowania niezbędnych zmian.

Sytuację polskiego sektora porównano też z trzema innymi krajami – Niemcami, Hiszpanią i Rumunią. Przeszły one podobną transformację energetyczną polegającą na stopniowym odchodzeniu od węgla.

Jarosław Wajer prezentujący raport podczas COP24 zaznaczył, że punkt startu dla Polski był zupełnie inny niż państw, z którymi dziś ustalamy wspólne cele. Mówił, że energetyka to nieco ponad 3 proc. PKB, ale ma wielki wpływ na cały rozwój gospodarczy.

30 mld euro na nowe źródła!

Według raportu, w ramach zaprezentowanego przez Ministerstwo Energii projekt polityki energetycznej do 2030 roku koszt budowy nowych źródeł energii sięgnie 30 mld euro. Modernizacje istniejących pochłoną kolejne 30 mld. Dodatkowo, niezbędne będą inwestycje w przesył i dystrybucję.

Do 2040 roku na moce zmieniające strukturę wytwarzania potrzeba 90 mld euro.

Przedstawione w raporcie informacje wskazują, że przy potrzebach inwestycyjnych rzędu 70 mld euro – polskie spółki energetyczne będą mogły zebrać co najwyżej 50 mld.

COP24 okazją do podkreślenia wysiłków Polski

W prezentacji raportu uczestniczył Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej oraz polskiej i zagranicznej branży elektroenergetycznej.

Od 30 lat Polska ponosi ogromny wysiłek związany z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wyliczał, że od 30 lat Polska ponosi ogromny wysiłek związany z ograniczaniem oddziaływania energetyki na środowisko. Dodał również, że polska ograniczyła energochłonność gospodarki o 30 procent, redukcja emisji gazów cieplarnianych sięgnęła 30 proc., przy zauważalnym wzrost udziału OZE. To czas który został bardzo dobrze wykorzystany, to jest coś co musi budzić szacunek.

Źródło: COP24, Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia