Zgodnie z wynikami przedstawionymi przez Bloomberg New Energy Finance (BNEF) w najnowszej prognozie długoterminowej na lata 2016-2040 na całym świecie ma być zainwestowane w OZE 7.8 bilionów dolarów.

Z tej kwoty 3.1 bilionów zostanie zainwestowane w lądową i morską energetykę wiatrową. Nieco więcej (3.4 biliona) przeznaczone zostanie na instalacje fotowoltaiczne na dachach i małą energetykę słoneczną, a 911 miliardów dolarów pochłonie energetyka wodna. Inwestycje w odnawialne źródła energii będą stanowić największą część inwestycji pośród wszystkich mocy wytwórczych przez okres 25 lat. Analiza New Energy Outlook 2016 prognozuje, że zdecydowanie mniej środków (2.1 biliona) zostanie zainwestowane w energię z paliw kopalnych – głównie w krajach rozwijających się. Większa część tej sumy będzie przeznaczona na przemysł węglowy, a reszta na nowe elektrownie gazowe. 

BNEF w swoich długoterminowych prognozach przedstawiło znaczący spadek kosztów produkcji energii z paliw konwencjonalnych, jednak odnawialne źródła energii i tak wygrają wyścig w konkurencyjności cen. Do 2040 roku  koszty wytwarzania lądowej energii wiatrowej spadną o 41 %, zaś  fotowoltaiki o  60%. W rezultacie te dwie technologie będą najtańszym źródłem energii elektrycznej w wielu krajach w latach dwudziestych obecnego stulecia i w większości krajów świata w latach trzydziestych. 

W 2040 roku Europa będzie produkować 70% energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z 32%, jak to dzieje się obecnie. W Stanach Zjednoczonych udział odnawialnych źródeł energii wzrośnie do 44%  z 14%.

"Jako źródło światowej produkcji energii  gaz zostanie wyprzedzony przez odnawialne źródła energii do roku 2027, zaś węgiel do roku 2037," powiedziała Elena Giannakopoulou, ekonomistka zajmująca się prognozami rynku energetycznego.

Pomimo niezłomnego przejścia na odnawialne źródła energii potrzebne będzie dodatkowe 5.3 biliona dolarów w celu zapewnienia źródeł o zerowej emisji dwutlenku węgla, aby utrzymać poziom globalnego ocieplenia względnie ustabilizowany.

Innym ważnym wnioskiem z raportu jest to, że magazynowanie baterii na małą skalę pochłonie 250 miliardów dolarów. Możliwa do uzyskania energia z tych baterii wzrośnie do prawie 760 GWh w porównaniu do  400 MWh w dniu dzisiejszym.

Źródło: renewables.seenews.com