Do CEEB wpłynęło blisko 2,4 mln deklaracji – Polacy zgłosili ponad 70 tys. pomp ciepła


Według najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wpłynęło blisko 2,4 mln deklaracji o źródłach ogrzewania. Czasu na złożenie deklaracji jest coraz mniej! Do końca czerwca w bazie powinny się znaleźć informacje o około 5 mln budynków.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy zarządcy i właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła, są zobowiązani złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB do 31 czerwca 2022 roku. W ostatnim czasie obserwowany jest skokowy przyrost nowych wniosków, dokładnie od stycznia 2022 roku. W zaledwie dwa miesiące do CEEB wpłynęło ponad 1,7 mln wniosków, co oznacza, że dziennie w systemie pojawiało się blisko 29 tys. wniosków.

Źródło: GUNB

Zdecydowaną większość stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych – jest ich 2 317 650 (97 procent). W przypadku budynków niemieszkalnych - 82 344. Jak poinformował GUNB, dominują deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, których złożono w sumie 2 131 686 (97 procent) złożonych przez właścicieli lub współwłaścicieli budynków, w przypadku zarządców ta liczba wynosi 178 051. Odpowiedzi nie udzielono w 90 257 przypadkach.

W CEEB pojawia się coraz więcej pomp ciepła

Jak wynika z przesłanych deklaracji, dominującym źródłem ogrzewania są kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy), których zidentyfikowano 1 355 883. Na kolejnych miejscach znalazły się kotły gazowe -705 683 szt. oraz ogrzewanie elektryczne – 311 453 szt. Polacy zgłosili już także 73 tys. pomp ciepła oraz 135 tys. kolektorów słonecznych. 

Źródło: GUNB

Zostało już tylko kilka miesięcy

GUNB przypomina, że deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku deklaracja musi zostać złożona do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli dojdzie do zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić na właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł.

Źródło: GUNB

Zobacz również