Do CEEB wpłynęło blisko 450 tys. deklaracji. Zgłoszono prawie 20 tys. pomp ciepła

Proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ruszył 1 lipca 2021 roku. Według danych na 8 listopada 2021 roku, do bazy wpłynęło 424 529 pism z informacjami o źródłach ogrzewania i ciepła w polskich domach. Najczęściej wskazywanym rodzajem ogrzewania są kotły gazowe. Na liście coraz częściej pojawiają się pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
ogrzewanie budynków jednorodzinnych, ciepło z OZE

Celem CEEB jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała wyłącznie szacunkami. CEEB umożliwi zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Będzie to pierwsza tego rodzaju baza danych, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pomimo możliwości złożenia deklaracji drogą internetową, co wydaje się wygodniejszą opcją, Polacy w zdecydowanej większości wolą informować o metodach ogrzewania w domu bezpośrednio w urzędzie.

W bazie jest blisko 420 tys. deklaracji – daleka droga do 5 mln

Według najnowszych danych z dnia 8 listopada 2021 roku, do bazy wpłynęło 424 529 wniosków, z czego 405 503 deklaracje dotyczą budynków mieszkalnych, natomiast 19 026 deklaracji – budynków niemieszkalnych.

Zdecydowana większość deklaracji tj. 396 644 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 27 885 – przed 1 lipca 2021 roku. Z czego wynika różnica? Właściciele budynków, którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. Pozostali, czyli osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca, mają 12 miesięcy na złożenie stosownych informacji. Niestety jeszcze spora część mieszkańców Polski nie wie o obowiązku składania deklaracji do CEEB. Konieczna jest kampania informacyjna, która przyśpieszy tempo i liczbę składanych aplikacji.

Źródło: GUNB

W Polsce króluje gaz

GUNB przedstawił także dane dotyczące rodzaju źródła ciepła według dokumentów złożonych do dnia 8 listopada 2021 roku. Wyniki potwierdzają szacunki ekspertów. Najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze źródeł gazowych (172 955). Na kolejnym miejscu uplasowały się kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z opcją ręcznego podawania paliwa (119 168), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (82 748), kominki i kozy (74 537), ogrzewanie elektryczne i bojlery (55 129).

Źródło: GUNB

Właściciele nieruchomości zadeklarowali także korzystanie z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją wspomagania ogrzewania (25 293) i pomp ciepła (19 712). Ponadto ponad 20 tys. osób zadeklarowało korzystanie z piecokuchni, kuchni węglowej i trzonu kuchennego, ponad 18,5 tys. z pieców kaflowych, 7,6 tys. – z kotłów olejowych. Do lokalnej sieci ciepłowniczej podłączonych jest 17 900 budynków, których dotyczą złożone deklaracje.

Najczęściej palimy węglem

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z kotłów na paliwa stałe, najczęściej palą w nich węglem i paliwami węglopochodnymi (148 079). Kolejnym popularnym źródłem ciepła jest drewno kawałkowe (101959), pellet drzewny (24 173) oraz pozostałe rodzaje biomasy (2979).

Kotły na paliwo stałe posiadają najczęściej klasę poniżej poziomu 3 (lub brak informacji) – zadeklarowano użytkowanie 99 136 takich jednostek. Na kolejnym miejscu znalazły się kotły z klasą 5 (41 352), z klasą 3 (33 142), klasą 4 (20 691) oraz kotły klasy Ekoprojekt – 7039.

Deklarację musi złożyć właściciel każdego budynku, dane będą weryfikowane

Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będą weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Warto przede wszystkim wiedzieć, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres email.

Usprawnienia dla urzędników

GUNB poinformował, że 15 listopada 2021 roku w systemie do składania deklaracji CEEB będzie dostępna nowa funkcjonalność wspierająca pracę urzędów, którą jest raportowanie. Urzędnicy w aplikacji będą mieli dostęp do wszystkich danych z CEEB dla obszaru swojej właściwości. Jest to odpowiedź na potrzeby, które zgłaszają poszczególne urzędy gmin w zakresie pozyskania danych i informacji z CEEB dotyczących złożonych deklaracji. Dostęp do nowej funkcjonalności uzyskają administratorzy lokalni i użytkownicy po stronie urzędów.

Zobacz również