Do CEEB wpłynęło blisko 590 tys. deklaracji – Polacy zgłosili prawie 30 tys. pomp ciepła

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel budynku musi złożyć obowiązkowo Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Według danych na 13 grudnia 2021 roku, do bazy wpłynęło 584 451 pism z informacjami o źródłach ogrzewania i ciepła w Polskich domach. Najczęściej wskazywanym rodzajem kotłów są gazowe. Na liście coraz częściej pojawiają się pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

pompy ciepła

Celem CEEB jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. CEEB umożliwia zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Będzie to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pomimo możliwości złożenia deklaracji drogą internetową, co wydaje się wygodniejszą opcją, Polacy w zdecydowanej większości wolą informować o ogrzewaniu w domu bezpośrednio w urzędzie.

W bazie jest blisko 490 tys. deklaracji – daleka droga do 5 mln

Według najnowszych danych z dnia 13 grudnia 2021 roku, do bazy wpłynęło 584 451 wniosków, z czego 557 302 deklaracje dotyczą budynków mieszkalnych, natomiast 27 149 deklaracji – budynków niemieszkalnych.

Zdecydowana większość deklaracji tj. 544 845 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 39 606 – przed 1 lipca 2021 roku. Z czego wynika różnica? Właściciele budynków, którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają 2 tygodnie na złożenie deklaracji do CEEB. Pozostali, czyli osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca, mają 12 miesięcy na złożenie stosownych informacji. Niestety jeszcze spora część mieszkańców Polski nie wie o obowiązku składania deklaracji do CEEB. Konieczna jest kampania informacyjna, która przyspiesza tempo i liczbę składanych aplikacji.

W Polsce najczęściej ogrzewamy się gazem

GUNB przedstawił także dane dotyczące rodzaju źródła ciepła według dokumentów złożonych do dnia 13 grudnia 2021 roku. Wyniki potwierdzają szacunki ekspertów. Najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze źródeł gazowych (238 071). Na kolejnym miejscu uplasowały się kotły na paliwa stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z opcją ręcznego podawania paliwa (164 079), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (110 173), kominki i kozy (99 895), ogrzewanie elektryczne i bojlery (75 848).

Źródło: GUNB

Właściciele nieruchomości zadeklarowali także korzystanie z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją wspomagania ogrzewania (34 028) i pomp ciepła (27 191). Ponadto ponad 28 tys. osób zadeklarowało korzystanie z piecokuchni, kuchni węglowej i trzonu kuchennego, ponad 26 tys. z pieców kaflowych, 10 tys. – z kotłów olejowych. Do lokalnej sieci ciepłowniczej podłączone są 28 322 budynki, których dotyczą złożone deklaracje.

Trzeba podkreślić, że jest to zaledwie cząstka danych, które powinny znaleźć się w bazie. Mowa o około 5 mln wobec prawie 600 tys. budynków. 

Węgiel najpopularniejszy wśród paliw stałych

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z kotłów na paliwa stałe, najczęściej palą w nich węglem i paliwami węglopochodnymi (200 519). Kolejnym popularnym źródłem ciepła jest drewno kawałkowe (140 016), pellet drzewny (32 956) oraz pozostałe rodzaje biomasy (4003).

Źródło: GUNB

Kotły na paliwo stałe posiadają najczęściej klasę poniżej poziomu 3 (lub brak informacji) – zadeklarowano użytkowanie 133 509 takich jednostek. Na kolejnym miejscu znalazły się kotły z klasą 5 (56 171), z klasą 3 (45 798), klasą 4 (27 592) oraz kotły klasy Ekoprojekt – 9 751.

Źródło: GUNB

Deklaracje musi złożyć właściciel każdego budynku, dane będą weryfikowane

Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będą weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Warto przede wszystkim wiedzieć, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw. Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres email.

Zobacz również