Do CEEB wpłynęło już ponad 18 tys. deklaracji

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma umożliwić zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Informacje pomogą przede wszystkim w dostosowaniu programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. W ewidencji znajdą się informacje dotyczące przede wszystkim naszych domów. Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. W sumie zgromadzone informacje będą dotyczyły ok. 5 mln budynków. Jak informowaliśmy na łamach GLOBenergia.pl, deklaracje można składać w wersji papierowej, ale i elektronicznej za pośrednictwem strony online zone.gunb.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego poinformował, że według stanu na koniec 5 lipca 2021 roku w systemie złożono ponad 18 561 deklaracji.

Pierwszego dnia bazę CEEB dotknęły problemy techniczne. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka wyjaśniła na TT, że “pół miliona wejść na stronę położy każdy serwer- na spokojnie będzie można złożyć deklarację w każdym kolejnym dniu, gdy trochę spadnie obciążenie związane z ogłoszeniem początku projektu CEEB. Ale takie zainteresowanie bardzo nas cieszy”.
GUNB potwierdził następnego dnia, że trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności portalu ZONE.

- Pomimo występujących problemów wczoraj użytkownicy złożyli ponad 1000 deklaracji. Wczoraj do późnych godzin nocnych trwały prace naprawcze. Mamy uruchomioną funkcjonalność logowania gmin w systemie -  poinformował na TT.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich

Każdy właściciel i zarządca budynku, czyli np. domu, musi złożyć deklarację z informacją o źródle ciepła i spalania paliw. Warto podkreślić, że w przypadku mieszkania w bloku nie trzeba składać samodzielnie deklaracji – zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie! Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła, obowiązek ten nałożony jest tylko na właściciela lub zarządcę budynku.

W przypadku budynków i lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Na wysłanie deklaracji każdy właściciel nieruchomości będzie miał czas do 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Jeśli budynki są jeszcze na etapie budowy, to po jej zakończeniu termin ten wynosi tylko 14 dni od momentu uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Przez internet lub w wersji papierowej

Złożenie wniosku będzie bardzo łatwe. Można to zrobić przez internet. Deklaracje będzie można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego.

Dokumenty można złożyć także w formie papierowej. Deklarację wówczas trzeba dostarczyć do właściwego dla budynku (!) urzędu.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej. GUNB uspokaja także gminy – planuje przeprowadzenie szkoleń, podczas których przekaże niezbędną wiedzę co do funkcjonowania CEEB. Pokaże jak prawidłowo wypełnić deklarację o użytkowanym źródle ciepła i jak ją następnie przesłać do systemu.

Zobacz również