Do Krakowa nie wjedziesz starym dieslem! Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu

23 listopada 2022 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła pierwszą w Polsce i Europie wschodniej Strefę Czystego Transportu (SCT). Jej celem jest stopniowe ograniczenie w mieście ruchu samochodów emitujących najwięcej zanieczyszczeń. Chodzi tutaj o starsze samochody z silnikiem Diesla. Strefa Czystego Transportu swoim zasięgiem obejmie niemal całe miasto.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W Europie Zachodniej istnieje ponad 300 tego typu stref. Ta krakowska wejdzie w życie w 2026 roku. Wówczas zacznie obowiązywać zakaz wjazdu do strefy przez samochody benzynowe niespełniające wymogów emisyjnych Euro 3 (auta wyprodukowane przed 2000 rokiem) oraz samochodów z silnikiem Diesla niespełniających wymogów emisyjnych Euro 5 (auta wyprodukowane przed 2010 rokiem).

Kraków po raz kolejny okazał się liderem walki o czyste o powietrze. Trzy lata po wprowadzeniu zakazu palenia węglem i drewnem władze miasta zdecydowały się na bardzo potrzebny krok, jakim jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń z ruchu samochodowego.

Komentuje Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS)

Zdaniem przedstawicielki KAS, ta zmiana przełoży się na poprawę jakości powietrza w mieście, a co za tym idzie na zdrowie mieszkańców. Dworakowska przypomina, że spaliny Diesla są uznawane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem za substancję o udowodnionym działaniu rakotwórczym.

Samochody powodują smog

Odczyty ze stacji monitoringu na krakowskich Alejach Trzech Wieszczów potwierdzają, że ruch samochodowy znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza w mieście. Powietrze w tej części miasta jest najgorsze w całej Polsce oraz znacznie gorsze niż na pozostałych stacjach mierzących poziom zanieczyszczenia w Krakowie.

Na Alejach odnotowano najwyższą w całym kraju liczbę dni smogowych w 2021 roku – aż 105 (norma to 35), najwyższe roczne stężenie pyłów PM 10 – 46 ug/m3 (norma to 40 ug/m3) oraz najwyższe roczne stężenie NO2 – 50 ug/m3 (norma to 40 ug/m3).

Diesle potraktowane bardziej surowo

W porównaniu z odpowiednikami benzynowymi, pojazdy z silnikami diesla emitują kilka lub kilkanaście razy więcej zanieczyszczeń ze spalin. Z tego względu pojazdy z silnikami Diesla zostały potraktowane bardziej surowo w przepisach Strefy Czystego Transportu (SCT).

Dla porównania, samochód z 2001 roku z silnikiem benzynowym emituje podobną ilość zanieczyszczeń jak samochód z 2014 z silnikiem Diesla.

Tłumaczy Bartosz Piłat, koordynator ds. transportu w Polskim Alarmie Smogowym

Przedstawiciele KAS zaznaczają, że zmiana wprowadzona przez Radnych Krakowa cieszy się poparciem mieszkańców miasta.

Około 65 proc. osób w badaniach prowadzonych przez KAS popierało wyeliminowanie ruchu starszych Diesli z miasta.

Dodaje Dworakowska

Ile aut trzeba wymienić?

Obecnie wymogów SCT nie spełnia około jedna piąta aut (21 proc.) poruszających się po mieście. Grupa ta emituje większość zanieczyszczeń. Odpowiadają one za około 85 proc. pyłów i 50 proc. tlenków azotu generowanych przez samochody. Ze względu na naturalną wymianę samochodów, bez wprowadzenia SCT odsetek takich aut spadłby do 13 proc. w 2026 roku, kiedy to przepisy będą wchodzić w życie.

Źródło: Krakowski Alarm Smogowy (KAS)

Zobacz również