Dobra energia w samorządach lokalnych – Bydgoszcz

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Bydg

Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowoczesnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami służącymi oszczędzaniu energii i lepszemu wykorzystaniu jej źródeł odnawialnych, które są planowane lub zostały wdrożone w polskich miastach i gminach – sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów.

Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu, jest położone  w  północnej  Polsce  na  terenie  historycznych  Kujaw,  nad  rzeką  Brdą  i  Kanałem  Bydgoskim  To  największe  miasto  województwa  kujawsko-pomorskiego  i  siedziba  wojewody.  Od  XIV  w.,  kiedy  otrzymało  prawa  miejskie, przekształciło się w prężnie działający ośrodek gospodarczy. Połączenie z pozostałą częścią kraju  oraz z Europą zapewnia, położony 3,5 km od centrum,  port  lotniczy  z  nowoczesnym  terminalem  pasażerskim, liczne trasy kolejowe, drogowe i wodne, w tym  międzynarodowy  szlak  wodny  E-70  łączący  Berlin   z Kaliningradem. W Bydgoszczy mieści się największy  w  Polsce  park  miejski  –  Leśny  Park  Kultury  i  Wypoczynku „Myślęcinek”, a lokalizacja nad Brdą, Wisłą oraz  Kanałem  Bydgoskim  sprawia,  że  miasto  jest  zielone   i przyjazne mieszkańcom.

Modernizacje
Centrum  Onkologii  im.  prof.  Franciszka  Łukaszczyka  w Bydgoszczy jako pierwsza instytucja w województwie uzyskało wpis do wojewódzkiego rejestru krajowego systemu eko-zarządzania i audytu EMAS. Kujaw- sko-Pomorskie  Centrum  Pulmonologii  ma  instalację solarną o powierzchni 27,6 m 2  oraz wydajności cieplnej 27 GJ/rok. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  przeprowadza  kompleksową  modernizację oświetlenia  w  mieście.  W  roku  2011  budowa  oświetlenia sodowego i metalohalogenkowego odbyła się na  19  ulicach.  „Słonecznik”,  czyli  drugi  z  tramwajów wodnych kursujących po Brdzie, został zaprojektowany jako solarny statek spacerowy, którego elektryczny napęd  zasilany  jest  energią  pobieraną  przez  baterie słoneczne.

Dotacje na dofinansowanie ochrony   środowiska i gospodarki wodnej
Poprzez  zwrot  części  kosztów  poniesionych  na  inwestycje  ograniczające  niską  emisję  miasto  wspiera  zmianę  sposobu  ogrzewania  –  wymianę  kotłów  c.o.  lub  pieców  węglowych  na  ekologiczne  urządzenia  grzewcze. Dofinansowanie dotyczy kosztów nabycia  i montażu urządzeń ekologicznych, zastępujących likwidowane źródła ogrzewania w lokalu lub budynku  mieszkalnym zgłoszonym przez wnioskodawcę.

Projekty
Miasto  realizuje  międzynarodowe  projekty europejskie w zakresie ekologii. W projekcie LAKS (Local Accountability for Kyoto Goals) powstał  Raport  z  inwentaryzacji  emisji  gazów cieplarnianych w mieście, a sama inwentaryzacja stanowi podstawę miejskiego Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu. Ujęte w planie działania, jakie władze miasta będą podejmować, to działania inwestycyjne i szeroko zakrojone kampanie  edukacyjno-informacyjne.  W  2011  roku miasto przystąpiło do „Porozumienia Burmistrzów” na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej i ochrony klimatu. W ramach realizowanego  przez  Miasto  projektu  unijnego o akronimie CEC5, którego celem jest promocja i demonstracja efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w  budynkach  publicznych,  w  Bydgoszczy powstanie Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł Energii.

Zielone miasto
W  mieście  działamy  wspólnie,  szerzymy  świadomość ekologiczną w dialogu z mieszkańcami poprzez rozmaite inicjatywy, spotkania,  konkursy,  marsze,  biegi,  m.in.  podczas  Międzynarodowego  Dnia  Ziemi,  akcji  Sprzątania Świata, Forum Ochrony Środowiska, Osiedlowych Festynów Ekologicznych,  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego  Transportu oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu.

Źródło: Wydział Gospodarki Komunalnej   i Ochrony Środowiska Urzędu   Miasta Bydgoszczy