Zapraszamy  Czytelników  do  zapoznania  się  z  nowoczesnymi  i  przyszłościowymi  rozwiązaniami  związanymi   z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, które zostały wdrożone i są planowane w polskich  miastach i gminach sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów.

Położona na południu Polski Dąbrowa Górnicza jest najbardziej rozległym pod względem powierzchni miastem  województwa  śląskiego,  liczącym  188  km 2 ,  a  zarazem  dziewiątym pod względem wielkości miastem w Polsce.  Historia powstania miasta jest ściśle związana z przemysłem wydobywczym oraz silną industrializacją. Jednakże obecnie miasto zmienia swe oblicze, przeistaczając się w miasto „Dębowego Świata” – stanowi zielone  wrota otwierające aglomerację śląską na piękne tereny  jurajskie oraz jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.(…)

Odnawialne źródła energii Ogniwa  fotowoltaiczne  oraz  kolektory  słoneczne  jako  czyste źródła energii już wkrótce pojawią się na budynkach naszego miasta. Posiadając już dobre doświadczenia w tym zakresie, pragniemy zwiększyć wykorzystanie energii słonecznej. Naszym priorytetem jest  stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych, a co za tym idzie zmniejszanie emisji CO2. (…)
Obecnie trwa realizacja największej inwestycji w dziejach naszego miasta pod nazwą  „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w  gminie  Dąbrowa  Górnicza”,  która  zapewni bezpieczeństwo ekologiczne obecnym i przyszłym pokoleniom. W ramach zadania, którego koszt przekroczy ok. 750 mln  zł, wybudujemy ponad 120 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 62 km  wodociągów oraz powstaną 23 tłocznie.
Marek Mrówka  Kierownik Referatu Zarządzania  Energią, UM w Dąbrowie Górniczej

Czytaj całość w 1/2013
2013 1