Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowoczesnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami związanymi z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, które zostały wdrożone i są planowane w polskich miastach i gminach sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów.

Gdynia

Gdynia jest miastem położonym nad Morzem Bałtyckim, na granicy Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego. Prawa miejskie uzyskała w 1926 roku, ale od początku swojego istnienia, tj. od XIII w., pod względem gospodarczym jest związana z morzem. Na jej atrakcyjność turystyczną wpływa dobra baza żeglarska oraz duża liczba kompleksów leśnych (m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy, Kępa Redłowska), które stanowią ponad 45% powierzchni miasta. Gdynia chroni swoje zasoby przyrodnicze oraz krajobrazowe poprzez różne działania proekologiczne, mające na celu m.in. zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

Transport przyjazny środowisku i pasażerom

Gdynia podejmuje rozmaite działania w celu zwiększenia udziału transportu ekologicznego w transporcie publicznym. Obecnie realizowany jest projekt modernizacji linii i infrastruktury trolejbusowej, który pozwoli na zmniejszenie zużycia energii o 16%. Drugim ważnym działaniem był zakup 12 autobusów napędzanych CNG. Emisja CO2 z każdego z nich jest o 20% niższa w porównaniu z autobusem na olej napędowy. Emisja tlenków azotu, tlenku węgla oraz pyłów spadła o 80%. Wszystkie prowadzone działania zmierzają do zmniejszenia zużycia energii oraz promowania transportu publicznego jako doskonałej alternatywy dla transportu samochodowego. (…)

Opracowanie: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Czytaj całość w GlobEnergia 5/2012