Zapraszamy Czytelników do zapoznania się z nowoczesnymi i przyszłościowymi rozwiązaniami związanymi z oszczędnością energii i wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł, które zostały wdrożone i są planowane w polskich miastach i gminach sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów. Gniewino jest malowniczą gminą położoną w województwie pomorskim, w odległości 50 km od Trójmiasta, 25 km od stolicy powiatu – Wejherowa i ok. 12 km od najbliższych miejscowości nadmorskich. Gmina o charakterze przemysłowo-turystyczno-rolniczym ma bardzo bogate doświadczenia związane z energetyką. To właśnie energetyka w ciągu ostatnich kilku lat miała duży wpływ na tempo rozwoju gminy, co było także wynikiem strategii działania przyjętej przez samorząd lokalny. W granicach gminy zrealizowano wiele inwestycji z tej gałęzi gospodarki.

Elektrownia wodna Żarnowiec
Największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, działająca od 1983 r. (…)
Farma wiatrowa w Lisewie
To zespół 18 turbin wiatrowych o łącznej mocy ponad 12 MW. W 1991 r.(…)
Ekologiczne ogrzewanie 
Ogrzewanie krytej pływalni w Gniewinie zapewniają piece na zrębki oraz kolektory słoneczne umieszczone na dachu. Dawne kotłownie węglowe na osiedlu XXX-lecia PRL i w budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie zostały zastąpione kotłowniami opalanymi olejem. (…)

„Czek ekologiczny”
Od 2007 r. prowadzony jest w gminie Gniewino program „Czek ekologiczny”, w ramach którego mieszkańcy uzyskują zwrot części kosztów poniesionych na prace związane z ocieplaniem domów i usuwaniem z nich szkodliwego azbestu. Łączna wartość udzielanych refundacji wynosi ok. 70 000 zł rocznie. Dopłaty otrzymują również mieszkańcy nieposiadający dostępu do kanalizacji, aby wysokie koszty wywozu szamb nie były przeszkodą w regularnym opróżnianiu zbiorników.
Mikołaj Orzeł
Urząd Gminy Gniewino