Dobra energia w samorządach lokalnych – Niepołomice

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

niepolom

Niepołomice (liczące ponad 24,5 tys. mieszkańców) leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego. Teren gminy obejmuje cenne przyrodniczo obszary, do których należy m.in. Puszcza Niepołomicka.

Wymóg  ich ochrony sprawił, że od wielu już lat Niepołomice podejmują liczne działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Do  działań  tych  należy  stopniowe  zwiększanie  wykorzystania  odnawialnych  źródeł  energii.  Na  terenie  gminy  wykorzystywana  jest  energia  słoneczna  oraz  energia  biomasy,  a  w  najbliższej  przyszłości  planowane jest także wykorzystanie energii geotermalnej.  Ponadto miasto rozpoczęło wprowadzanie kompleksowego monitoringu zużycia energii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wymieniono  1872  punkty  świetlne  na  energooszczędne   z możliwością redukcji mocy oraz zaprojektowano i wybudowano 392 punkty świetlne wraz z linią o długości 20 km.  Ponadto  wybudowano  oświetlenie  uliczne  wraz  z  pełną  infrastrukturą o długości 2 km i 136 punktami świetlnymi.  
Wykorzystanie OZE
Od 10 lat w Zamku Królewskim w Niepołomicach dwie  pompy ciepła po 27 kW każda ogrzewają 2000 m 2  powierzchni  podłogowej.  Źródło  pierwotne  stanowi  solanka na głębokości 3 m, a ciepło odbierane jest  za pośrednictwem kolektora poziomego o długości  12 000 mb. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Podgrabie  zainstalowano kocioł na biomasę o mocy 65 kW ogrzewający  powierzchnię  ok.  500  m 2 .  W  latach  2008–2010  wykonano także – ze środków własnych – 15 instalacji  solarnych w obiektach sportowych, przedszkolach, szkole podstawowej, gimnazjum oraz klubie sportowym.

W ramach projektu „PEA Public Energy Alternatives – strategia zrównoważonego wykorzystania energii jako szansa dla rozwoju regionalnego” wykonano  nadążną  instalację  pilotażową  systemu  działającego  na bazie ogniw paliwowych i paneli fotowoltaicznych  oraz  opracowano  strategię  energetyczną  dla  gminy  do roku 2030.
Instalacja systemów energii odnawialnej   na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych
W  ramach  tego  projektu,  realizowanego  w  latach  2012–2015,  a  współfinansowanego  w  60%  ze  środków  Szwajcarsko-Polskiego  Programu  Współpracy,  zamontowanych  zostanie  1500  instalacji  solarnych  do produkcji ciepłej wody użytkowej na budynkach  prywatnych. Ponadto zainstalowane zostaną pompy  ciepła w budynku Pogotowia Ratunkowego i w krytej pływalni, która dodatkowo zostanie wyposażona  w system solarny oraz fotowoltaiczny zaopatrujący ją  w energię elektryczną i cieplną. Pozwoli on w znacznym stopniu ograniczyć zużycie energii elektrycznej,  jak i gazu, co z kolei ograniczy bieżące koszty utrzymania obiektu.
Stanisław Nowacki
kierownik Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki  Komunalnej,
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice

Dziewięć plakatów (tzw. roll-upy o wymiarach 1x2 m) przygotowanych przez Stowarzyszenie Gmin  Polska Sieć „Energie Cités” w ramach projektu „Dwa kraje – jeden program oszczędzania energii czyli polsko-ukraińska współpraca na rzecz ponadnarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej pn. Porozumienie Burmistrzów”, a kolejne w ramach projektu „Apetyt na klimat – ekologiczne menu polskich gmin” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą Państwo zobaczyć na   www.apetytnaklimat.pl