Firmy instalacyjne popełniają coraz więcej błędów zabezpieczając instalację fotowoltaiczną. W głównej mierze jest to spowodowane zaangażowaniem się w montaż firm, które do tej pory działały w zupełnie innej branży, niezwiązanej z fotowoltaiką. W konfrontacji z pierwszym montażem okazuje się, że brak podstawowej wiedzy z zakresu elektryki skutkuje improwizowanym montażem, w którym pojawia się mnóstwo błędów, często zagrażających życiu.

Ciężko stwierdzić jak dużo błędów z zakresu BHP popełniają nowi instalatorzy, ale już zdecydowanie łatwiej znaleźć przykłady naruszenia prawidłowych zasad projektowania czy wykonania systemu PV. Często instalatorzy zapominają o fakcie, jakim jest odpowiedzialność za swoją pracę, jaką biorą wręczając protokół odbioru inwestorowi. Każdy system PV powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. W chwili kiedy inwestor będzie starał się o uzyskanie odszkodowania z powodu powstałej szkody, a rzeczoznawca dokonujący oględzin stwierdzi niezgodność wykonania z obowiązującymi normami, odmówi tym samym wypłaty odszkodowania, dając jednocześnie inwestorowi argument do wystąpienia o rekompensatę powstałych szkód od instalatora, który nieprawidłowo wykonał swoją pracę. W przypadku kiedy szkodą było spłonięcie domu, należy liczyć się z faktem potężnych kwot odszkodowań.

Najczęstsze błędy

Najczęściej spotykanymi błędami, są błędy w doborze zabezpieczeń instalacji PV. Nagminne jest stosowanie ograniczników przepięć dwupolowych, niebędących odpornych na zwarcia. W chwili kiedy do takiego zwarcia dochodzi, pojawia się łuk prądu stałego doprowadzający najczęściej do spłonięcia całej skrzynki przyłączeniowej. Bardzo prostym sposobem uniknięcia tego problemu jest zastosowanie ogranicznika trójpolowego, renomowanego producenta, daje to pewność obecności warystora o wymaganych normą parametrach.

Zdarzają się również sytuacje, w których instalatorzy starają się nadmiernie zabezpieczyć instalację stosując bezpieczniki topikowe już przy instalacjach gdzie mamy jeden bądź dwa łańcuchy. Skutkuje to podniesieniem ceny skrzynki przyłączeniowej jednocześnie nie zwiększając w żaden sposób ochrony modułów, które należy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi dopiero kiedy łączone są trzy lub więcej łańcuchów równolegle.

Nagminne również jest stosowanie ograniczników jedynie przy falowniku, w systemach gdzie odstęp pomiędzy modułami a falownikiem przekracza 10m. Norma w takiej sytuacji mówi, że należy zabezpieczenie powielić i zastosować ogranicznik również przy modułach. Ostatnim i jednocześnie najpoważniejszym błędem jest stosowanie ograniczników przeznaczonych do strony prądu przemiennego, po stronie DC. Taka zamiana kończy się powstaniem łuku prądu stałego przy pierwszym przepięciu i w konsekwencji pożarem skrzynki przyłączeniowej.

Problemy pojawiają się również na obiektach wyposażonych w instalację odgromową. Niejednokrotnie instalatorzy zapominają o podstawowej funkcji instalacji odgromowej, mianowicie przejęciu siły bezpośredniego uderzenia pioruna. Objawia się to przykryciem zwodów poziomych przez moduły. W żaden sposób nie możemy wtedy mówić o zachowaniu odstępu bezpiecznego, skutkiem takiej sytuacji jest narażenie modułów na bezpośrednie trafienie przez piorun. Odstęp bezpieczny jest to dystans, który należy zachować pomiędzy elementami instalacji odgromowej a elementami instalacji fotowoltaicznej. Zazwyczaj odstęp ten na domach jednorodzinnych nie powinien być mniejszy niż 50cm. W powiązaniu z instalacją odgromową, często błędnie kojarzone jest uziemienie modułów mające na celu tylko wyrównanie potencjałów, w żadnym razie nie pełni ono funkcji odgromowej. Wyrównanie potencjałów modułów wykonujemy łącząc ramy wszystkich modułów a następnie sprowadzając to połączenie do głównej szyny wyrównania potencjałów.

Wielu z wymienionych problemów bardzo łatwo uniknąć stosując gotowe skrzynki przyłączeniowe wyprodukowane przez firmę, która prawidłowo dobierze produkt odpowiedni do budowanej instalacji oraz obiektu na którym instalacja powstaje. Gotowa skrzynka przyłączeniowa posiada również szereg innych zalet, chociażby niższą cenę w porównaniu do skrzynki budowanej samodzielnie. Ponadto gotowa skrzynka daje oszczędność czasu oraz pewność solidności i prawidłowości połączeń elektrycznych. Skrzynki takie najczęściej wyposażone są w gotowe złącza MC4, minimalizując tym samym możliwość popełnienia pomyłki podczas podłączania przewodów.

Keno