Aktualności Aktualności

Dobry interes: recykling odpadów z fotowoltaiki

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika obecnie przeżywa boom. W związku z jej rosnącą popularnością pojawia się problem: co zrobić z odpadami? Okazuje się, że recykling starego sprzętu fotowoltaicznego wkrótce będzie dobrym, bardzo opłacalnym interesem. Odpady z fotowoltaiki zawierają między innymi szkło, krzem oraz metale - szacuje się, że odzysk tych surowców przyniesie ogromne przychody.

Po 30 latach użytkowania

Szacuje się, że w 2050 roku odpady z fotowoltaiki będą wynosiły 78 milionów ton. Związane jest to z faktem, że zwykle po 30 latach panele fotowoltaiczne nie nadają się do użytku. Unia Europejska wystosowała już specyficzne regulacje dotyczące gospodarki odpadami z fotowoltaiki. Dotyczy ona zasad zbiórki, przetwarzania oraz technologii wykorzystywanych do tego, jak również produktów i materiałów, jakie można z nich wytworzyć. Dyrektywy Unii Europejskiej zobowiązują wszystkich producentów paneli dostarczanych do Europy, aby finansowali koszty zbiórki oraz recyklingu tych produktów.

Postępowanie z cennymi odpadami

International Renewable Energy Agency opublikowała publikację na temat zarządzania odpadami, która wskazuje priorytety w działaniu: po pierwsze należy ograniczać ich wytwarzanie, po drugie - przygotowywać do ponownego użytku, dopiero w ostatniej kolejności dokonywać recyklingu. Agencja opracowała kilka wytycznych, umożliwiających wprowadzenie polityki efektywnej gospodarki odpadami z fotowoltaiki. Należą do nich: rozbudowa infrastruktury służącej do recyklingu, dostosowanie przepisów tak, aby uwzględnić w nich fotowoltaikę oraz  promowanie innowacji.

Znaczenie mechanizmów współpracy

Mechanizmy współpracy pomiędzy dwiema gałęziami przemysłu: gospodarką odpadami oraz branżą odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna w przypadku recyklingu tak cennych surowców. Przetwarzanie odpadów to proces energochłonny i nieraz kosztowny. W tym przypadku ważna jest znajomość technologii wytwarzania, zapewniająca możliwość optymalnego zaprojektowania ponownego użycia surowców - w fotowoltaice lub innych zastosowań. W następnych latach zarówno producenci paneli, ustawodawcy oraz udziałowcy branży energii słonecznej będą musieli zmierzyć się z problemem, jaki stanowi rosnąca ilość odpadów z fotowoltaiki. Przy zastosowaniu właściwej infrastruktury można uczynić z przetwarzania takich śmieci istotną część przemysłu fotowoltaicznego, przynoszącą zyski - wyprodukowanie paneli z używanych już do tego materiałów jest znacznie tańsze, niż z surowców, z których są wytwarzane po raz pierwszy. Całkowicie "czysta energia" nie istnieje - wytworzenie każdej instalacji do produkcji energii wymaga również zużycia prądu oraz wiąże się z produkcją potencjalnych odpadów.