Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej nabiera w Polsce coraz większego tempa, a korzyści wynikające z przeprowadzenia tego typu działań są nie do przecenienia z punktu widzenia inwestora, jak i osób korzystających na co dzień ze zmodernizowanych budynków.

 
Doskonałym przykładem dobrej praktyki w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej jest gmina Aleksandrow Łódzki. 
 
Termomodernizacja sieci szkół i przedszkoli to zadanie, jakie postawili przed sobą samorządowcy z gminy Aleksandrow Łódzki. Prace przeprowadzone zostały w czterech szkołach podstawowych oraz dwóch przedszkolach, a we wszystkich budynkach zainstalowane zostały pompy ciepła marki alba innotec. Przetarg ogłoszony przez władze gminy obejmował wykonanie projektu oraz realizację prac termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie kosztów ogrzewania. Przed wykonawcą, którym została firma SAN-TECH, postawiono zadanie docieplenia ścian i dachów, wykonania nowych instalacji centralnego ogrzewania oraz montażu pomp ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła ciepła, a także instalacji kolektorów słonecznych. Środki na inwestycję pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu gminy. 
 
Jakie pompy ciepła zastosowano? Ponieważ skupiono się na zagadnieniach techniki grzewczej, zmodernizowane zostały stare kotłownie oraz węzły cieplne. Prace objęły sześć budynków – dwa przedszkola i cztery szkoły podstawowe. Ze względu na stan oraz charakter budynków, w zależności od ich rodzaju, wykorzystano trzy rodzaje pomp ciepła z grupy produktów dedykowanych do dużych obiektów – serii alterra pro.
 
Największe zastosowanie znalazła pompa ciepła SWP 581 o maksymalnej mocy grzewczej 58 kW i COP na poziomie 4,8 – zamontowano ją w szkołach podstawowych w Rąbieniu, Rudzie Bugaj oraz Aleksandrowie Łódzkim. Kolejnym zastosowanym urządzeniem była pompa ciepła SWP 691 o mocy 68 kW i COP na poziomie 4,6, którą zainstalowano w szkole podstawowej w Bełdowie oraz w jednym z przedszkoli w Aleksandrowie Łódzkim. Ostatnim rodzajem zastosowanej pompy ciepła był model SWP 371, charakteryzujący się mocą 37 kW i COP na poziomie 4,8, który zainstalowano w jednym z przedszkoli. Wszystkie wykorzystane pompy uzyskują maksymalną temperaturę c.o. na poziomie 65°C. 
 
Grzegorz Kreft, Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Źródło: GLOBEnergia 1/2016
 
Wydanie elektroniczne GLOBEnergia 1/2016 (automat 24h)