O dobrych warunkach wiatrowych do pracy turbin świadczą uzyski energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilku dni Polska była w pierwszej dziesiątce europejskich krajów o największej produkcji energii elektrycznej z wiatru.

Zobaczmy ile energii wyprodukowały turbiny wiatrowej w Polsce ciągu ostatnich kilku dni:

Dzień Ilość energii Miejsce wśród europejskicj krajów
21.04 99 GWh 5
20.04 86 GWh 7
19.04 57 GWh 7
18.04 54 GWh 7
16.04 47 GWh 7
15.04 74 GWh 4
14.04 74 GWh 4
13.04 69 GWh 3
12.04 74 GWh 7
11.04 90 GWh 6
10.04 72 GWh 8

 

Faktem jest, że ostatnie kilka dni cechowały się dość dużym zagęszczeniem izobar nad naszym krajem.

Wcześniej, okres obfity w duże różnice ciśnień generujące wysokie prędkości wiatrów miały miejsce pod koniec lutego. Właśnie wtedy, dzienna produkcja energii elektrycznej z turbin wiatrowych na terenie naszego kraju sięgnęła 100 GWh – około 20% zapotrzebowania na energię elektryczną naszego kraju. Był też dzień, w którym  turbiny wiatrowe wyprodukowały aż 114 GWh energii elektrycznej – 23% polskiego zapotrzebowania na energię.

Dla porównania, jak podaje GUS, turbiny wiatrowe w Polsce wyprodukowały w 2016 roku 11 623 GWh energii elektrycznej. Warto wiedzieć, że w 2016 roku, energia elektryczna produkowana przez turbiny wiatrowe pokryła ponad 10% europejskiego  zapotrzebowania na energię. Co więcej, to był pierwszy raz, kiedy moc turbin przewyższyła moc elektrowni węglowych i zapowiada się, że w 2017 roku wiatraki mogą zostać już numerem jeden w Europie pod względem mocy zainstalowanej.
W Unii Europejskiej w 2016 roku zbudowano wiatraki o łącznej mocy 12,5 GW, z czego niemal 10,9 GW na lądzie i blisko 1,6 GW na morzach.  Taka ilość wystarczyłoby do pokrycia połowy maksymalnego zapotrzebowania na moc w Polsce.

Źródło: WindEurope

Redakcja GLOBEnergia