Dodatek elektryczny na pompę ciepła i ogrzewanie elektryczne – można już składać wnioski!

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Dodatek ma wesprzeć gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje domy energią elektryczną (np. pompami ciepła). Od czego zależy wysokość dodatku? Kto nie dostanie dodatku?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Wsparcie wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Ile ma wynosić dodatek?

Wysokość dodatku jest uzależniona od zużycia energii elektrycznej w budynku. Dodatek elektryczny wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest dołączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Główne źródło ciepła

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (np. pompy ciepła). Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 r. Podobnie jak w przypadku innych dodatków do ogrzewania, obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Kto nie otrzyma dodatku do ogrzewania?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalację PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wzór wniosku o dodatek elektryczny

We wniosku o dodatek elektryczny znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

Jak czytamy na stronie MKiŚ, we wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

LINK DO WZORU WNIOSKU

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również