Dodatek elektryczny – zbliża się kluczowy termin

W przyszłym tygodniu rusza nabór wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które ogrzewają dom za pomocą energii elektrycznej, w tym pomp ciepła. Jednorazowe świadczenie powinno być wypłacone na konta wnioskodawców do końca marca 2023 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Dodatki elektryczne zostały wprowadzone na bazie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Urzędy miejskie zaczęły już przypominać, że wnioski o dodatek elektryczny będą przyjmowane od dnia 1 grudnia 2022 roku. Urząd Miasta Kraków uczula, że wnioski złożone przed tą datą nie zostaną rozpatrzone.

Kto może otrzymać wsparcie?

Kto może się ubiegać o dofinansowanie? Są to gospodarstwa domowe ogrzewające domy pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi lub bojlerami. Wysokość wsparcia wyniesie 1000-1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają osoby, które w ubiegłym roku zużyły więcej niż 5000 kWh energii elektrycznej.

O czym należy pamiętać? Kluczowe informacje

Aby uzyskać pomoc finansową, źródło ciepła należy zgłosić do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Gminy wezmą pod uwagę tylko zgłoszenia do CEEB zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy.

WAŻNE! Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które korzystają z mikroinstalacji fotowoltaicznych

Wniosek na dodatek elektryczny jest ściśle powiązany z adresem zamieszkania. Na jedną nieruchomość przypada jeden wniosek, chyba że znajdują się w niej odrębne gospodarstwa domowe posiadające osobne instalacje ogrzewania, zasilane odrębnymi źródłami. Jest to zmiana wprowadzona w związku ze zgłaszanymi nadużyciami po stronie gospodarstw domowych.

Środki dla prawie miliona gospodarstw domowych

Rząd szacuje, że z rozwiązania skorzysta ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Na wypłacenia dodatków elektrycznych rząd ma przeznaczyć ok. 1 mld zł.

Źródło: UM Kraków, Murator Plus, pit.pl

Zobacz również