Dodatek osłonowy a CEEB – dlaczego warto złożyć deklarację o źródle ciepła?

Dodatek osłonowy to jeden z elementów Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie finansowe obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce. Gospodarstwo domowe w Polsce może dostać nawet 1437,50 zł świadczenia, ale pod warunkiem, że m.in. użytkowane źródło ciepła w domu zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy do urzędu gminy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Okazuje się, że świadczenie pomocowe może być większe, jeśli przed wystosowaniem wniosku o pomoc finansową, złożyliśmy deklarację do CEEB. O ile wówczas zwiększy się świadczenie?

Poziom dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.


Każdy wnioskodawca, który spełni kryteria dochodowe, otrzyma podstawowe dofinansowanie. Gwiazdką oznaczone są kwoty, które będą przyznawane w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania. Trzeba jednak spełnić dwa dodatkowe warunki.

Premiowane są kotły tradycyjne - ma to związek ze wzrostem cen m.in. węgla

Po pierwsze, wyższa kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania. Tak jak informowaliśmy już na łamach GLOBEnergia.pl, w punkcie 6. ustawy o dodatku osłonowym wskazano, że “dodatek osłonowy w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie” od 500 do 1437,50 zł. Dlaczego te źródła? Ponieważ gospodarstwa na granicy ubóstwa energetycznego często korzystają z tradycyjnych źródeł ogrzewania, czyli np. kotłów na węgiel lub drzewo, które dla nich wówczas są najtańszą opcją. Dodatek osłonowy ma być pomocą w szczególności dla gospodarstw najbiedniejszych, dla których kryzys energetyczny i rosnące ceny ogrzewania są trudnym czasem. 

Warto dodać, że w 2022 roku w ramach programu Czyste Powietrze zostanie uruchomiony komponent skierowany do osób najuboższych. W ten sposób gospodarstwa ubogie energetycznie będa miały szanse na wymianę kopcących i niefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku. Inwestycja przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie i energię. Więcej o zmianach w programie pisaliśmy TUTAJ.

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB!

Kolejnym warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest jego zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Czym jest baza? CEEB wielokrotnie opisywana na łamach naszego portalu ma na celu zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. CEEB umożliwia zgromadzenie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i dotyczy właścicieli i zarządców budynków. Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Skąd urzędnik będzie wiedział, czy złożono deklarację do CEEB? Urząd Gminy, do którego zostanie złożony wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w podwyższonej kwocie będzie miał obowiązek dokonać weryfikacji czy oświadczenie złożone we wniosku przez Wnioskodawcę jest prawdziwe poprzez weryfikację czy główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego zostało wpisane do CEEB, do którego Urzędy mają dostęp. Za złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku mogą zostać uruchomione sankcje karne.

Czy aby zawnioskować o dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie należy najpierw złożyć deklarację o źródle ogrzewania do CEEB i dopiero potem wniosek o dodatek, gdy chcą otrzymać świadczenie w wyższej kwocie? Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia, że dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

W przypadku, gdy deklaracja została złożona, a wpis w CEEB nie został jeszcze odnotowany w momencie złożenia i rozpatrywania wniosku o dodatek osłonowy, beneficjent otrzyma podstawowy poziom dofinansowania. Planując ubieganie się o dofinansowanie, warto jak najszybciej złożyć deklarację do CEEB! 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska