Dodatkowe środki PSG na przyłącza gazowe – ile będzie nowych przyłączy w 2022 roku?

W styczniu 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała, że tymczasowo wstrzymała zawieranie umów na przyłącza gazowe. Powodem takiej decyzji było wyczerpanie się budżetu przeznaczonego na te działania, który był zaplanowany na lata 2022-2023. Powodem tej sytuacji było bardzo duże zainteresowanie inwestycjami w kotły gazowe. Sytuacja wywołała falę komentarzy i obaw, że brak środków na realizację nowych przyłączy gazowych w tym roku wpłynie na realizację programu Czyste Powietrze. Pojawiały się też głosy, że to potęguje inwestycje w pompy ciepła. Jak sytuacja wygląda dzisiaj? Czy w tym momencie PSG dysponuje środkami na przyłącza gazowe? Pytamy u źródła!

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Dodatkowe środki finansowe

Na początku stycznia 2022 Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na realizację nowych przyłączy gazowych. 18 lutego 2022 r. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała o pozyskaniu dodatkowych środków finansowych, które pozwolą zawrzeć kolejne, nowe umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. PSG nie podała źródła pozyskanych środków na realizację kolejnych przyłączy gazowych w 2022 roku.

“Z naszej perspektywy - jako największego operatora systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce - najważniejsze jest to, że kolejne osoby będą mogły zostać podłączone do sieci dystrybucyjnej” - komentuje biuro prasowe spółki.

Ponad 322 tys. nowych przyłączy gazowych w trzy lata

Według informacji Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), w 2020 roku wykonano w Polsce blisko 113 tys. nowych przyłączy gazowych. W ubiegłym roku było to już 119 tys. realizacji.

“Na ten rok PSG ma już zawarte umowy na realizację przyłączy dla około 90 tys. klientów.” - dodaje biuro prasowe PSG.

Spółka zaznacza jednak, że liczba ta jednak z pewnością będzie rosła.

Liczba nowych przyłączy gazowych w kolejnych latach.
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa (PSG).

Instalacja kotła gazowego

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG, która wypełnia zadania operatora systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Dystrybuuje gaz poprzez prawie 200 tys. km gazociągów. Spółka odpowiada za niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną na terenie całego kraju bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych. W przypadku instalacji kotła gazowego, to z tym podmiotem podpisujemy umowę o przyłącze.

Zobacz również