Dofinansowana kolejna farma wiatrowa – 24 MW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1939930pan

W dniu 29 maja 2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 24 MW.

Elektrownia mieścić się będzie w gminie Koźmin, należącej do powiatu zgorzeleckiego, w województwie dolnośląskim. Wsparcie udzielone będzie w ramach działania programu 9.4, „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” priorytetu IX, „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 – 2013.

całkowity koszt realizacji projektu ma wynieść 139 294 520,33 PLN, z czego blisko 30% będzie finsnsowane ze środków Unijnych. Projekt „Budowa farmy wiatrowej Koźmin o mocy 24 MW (woj. dolnośląskie)” polega na budowie elektrowni wiatrowej, składającej się z 12 turbin o mocy sumarycznej 24 MW i przyłączeniu ich do krajowej sieci energetycznej za pośrednictwem głównego punktu zasilania Zgorzelec. Inwestycja zlokalizowana jest w woj. dolnośląskim, w powiecie zgorzeleckim.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki